Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.


Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α ). Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59 "Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.".

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 / τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, στο άρθρο 59 αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στους αντίστοιχους Τομείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Ε.Τ.Α.Α.

Ειδικότερα, με την παρ.1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν.3518/2006 (Α'272) από τότε που ίσχυσε (1.1.2007), στο οποίο ορίζονται τα ασφαλιστέα πρόσωπα του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του κωδικοποιημένου άρθρου 13 προβλέπονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Στην περ.α) ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι από 1.1.1993 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α..

Στην περ. β) προβλέπεται ότι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

Στην παράγραφο 2 του κωδικοποιημένου άρθρου 13 του ν.3518/2006, ορίζεται ότι, στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασφαλίζονται προαιρετικά, μετά από αίτηση τους, οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι (μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες) του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

Επισημαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 59 είναι αφενός η παροχή δυνατότητας και στους μισθωτούς μέχρι 31.12.1992 παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα, της υπαγωγής τους προαιρετικά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ίσχυε και στους μέχρι 31.12.1992 ελεύθερους επαγγελματίες για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών, αφού υπήρχε δυσμενής διάκριση σε βάρος των μισθωτών οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν θα συμπλήρωναν τις ελάχιστα απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν επικουρική σύνταξη και αφετέρου η κωδικοποίηση του άρθρου 13 του ν. 3518/2006.

Με την παρ. 2 του άρθρου 59, προβλέπεται ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (5-8-2011) για τα πρόσωπα που σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αναδρομικά από 1.1.2007, επιστρέφονται ως αχρεώστητα καταβληθέντα, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Ετσι, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007) και υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του, διαγράφονται, αναδρομικά από 1.1.2007, από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιστρέφονται σ' αυτούς τα ποσά εισφορών που τους παρακρατήθηκαν ως αχρεώστητα καταβληθέντα, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής (5-8-2011), εφόσον συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι του Τομέα μέχρι την ημερομηνία αυτή ή σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στον Τομέα.

Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση αυτή για τα εν λόγω πρόσωπα έτσι ώστε να είναι δυνατή, αφενός η εξαίρεση - διαγραφή τους από την ασφάλιση του Τομέα και αφετέρου η επιστροφή των ποσών εισφορών που τους παρακρατήθηκαν, ως αχρεώστητα καταβληθέντα, κρίθηκε επιβεβλημένη αφού τα πρόσωπα αυτά λόγω της υπαγωγής τους στην επικουρική ασφάλιση σε μεγάλη ηλικία δεν θα είχαν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των ελάχιστα απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη χορήγηση σ' αυτούς επικουρικής σύνταξης.

Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 αντικαθίστανται η περίπτωση β) του άρθρου 6 και η περίπτωση δ) της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3518/2006 αντίστοιχα.

Στην παρ.3 ορίζεται ότι, ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ μπορεί ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση.

Στην παρ.4 προβλέπεται ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους ο οποίος μεταφέρεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, μετά από αίτησή τους και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ.

Είναι προφανές ότι, με τις προαναφερόμενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 59 καταργείται η ανατρεπτική προθεσμία του ενός έτους για την υποβολή της αίτησης και έτσι οι ασφαλισμένοι μπορούν να δηλώσουν οποτεδήποτε, το εάν ο χρόνος ασφάλισης τους που έχει πραγματοποιηθεί στον πρώην ΕΛΠΠ, θα θεωρηθεί
χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης ή χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Τέλος, με την παρ.5 του άρθρου 59 αντικαθίσταται η περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3518/2006 και προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΕΛΠΠ, συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10 έτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας ο ανωτέρω χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5 έτη.

Σημειώνεται ότι, με τη ρύθμιση αυτή δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ παροχής και στους συνταξιοδοτούμενους λόγω οριστικής αναπηρίας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.915/79 και του άρθρου 56 του ν.2084/1992.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Σε παρουσιαση βιβλιου της Μ.Δαμανακη

...ο Λ.Καλεργης με τον Λ.Κυρκο.

New York,on August 28,2011

Manhattan and the Brooklyn Bridge are hit by Hyrricane Irene.

Βερεσε...

Βάζουν φωτιά στη δημόσια υγεία

Τρόπους αντιμετώπισης τους φαινομένου της παράνομης καύσης καλωδίων και μεταλλικών υλικών από τους Ρομά αναζητά η κυβέρνηση. Σοβαρό πρόβλημα στο Νομισματοκοπείο. Προσπάθεια ένταξής τους σε νόμιμες επιχειρήσεις διαχείρισης

Εκρηκτικές διαστάσεις έχει προσλάβει το ζήτημα της εγκατάστασης αθίγγανων Ρομά σε παράνομους καταυλισμούς, όπως προειδοποιεί με έγγραφό της η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ζήτημα απασχολεί πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες ενώ με εντολή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Συνήγορος του Πολίτη προωθεί δράσεις για την οριστική επίλυση του θέματος, κυρίως μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης των Ρομά σε κατάλληλους χώρους και μέσω της λήψης μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια και την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος προς απάντηση ερώτησης που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, Άδωνις Γεωργιάδης και Θανάσης Πλεύρης.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι συνέπειες στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, κύρια από την καύση καλωδίων, πρακτική που ακολουθείται ευρέως από τους Ρομά, σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι σοβαρότατες.

Σχέδιο για τον Βοτανικό

Οι ενέργειες της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος εστιάζονται στη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, όπως γίνεται γνωστό, μέσω πιλοτικής εφαρμογής στο Βοτανικό, όπου εδώ και έξι και πλέον χρόνια, αθίγγανοι Ρομά συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες καλωδίων και άλλων μεταλλικών υλικών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων σε παράνομο καταυλισμό τους και τα καίνε καθημερινά, προκειμένου να διαθέσουν χαλκό σε γειτονικά σκραπατζίδικα, που λειτουργούν παράνομα.

"Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η διάχυση της ρύπανσης σε ατμόσφαιρα, έδαφος και νερά με συνέπειες στη δημόσια υγεία και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων", αναφέρεται στο έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την άμεση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίλυση του ζητήματος, του οποίο προτεραιότητα αποτελεί η άμεση ένταξη των Ρομά και εν γένει ρακοσυλλεκτών, σε νόμιμες και μόνιμες εργασιακές διαδικασίες ώστε να παραδίδουν το υλικό τους σε νόμιμα και αδειοδοτημένα σημεία παραλαβής ή απ΄ευθείας σε νόμιμες επιχειρήσεις διαχείρισης καλωδίων, ώστε να σταματήσει η καύση καλωδίων και να καταγράφονται οι ποσότητες των καλωδίων.

Μια ολόκληρη περιοχή πνίγεται στους καπνούς

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση των βουλευτών του ΛΑΟΣ, κ.κ. Γεωργιάδη και Πλεύρη, σχετικής με τα προβλήματα του παράνομου καταυλισμού Αθιγγάνων στο Νομισματοκοπείο.

Όπως καταγγέλλεται η περιοχή έχει καταληφθεί παρανόμως από Αθίγγανους που σπαταλούν παράνομα νερό από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, διαταράσσουν την κοινή ησυχία της περιοχής και κλέβουν και ηλεκτρικό ρεύμα από τις κολώνες της ΔΕΗ. Καταγγέλλεται επίσης καύση καλωδίων και ελαστικών με συνέπεια η ατμόσφαιρα στη γύρω περιοχή να είναι αποπνικτική.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες ερωτήσεις έχουν κατατεθεί στη Βουλή και για την περιοχή του Ασπροπύργου όπως και για άλλες περιοχές της χώρας.

Εκτός από το έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, που διαβιβάστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου, προς απάντηση των βουλευτών, διαβιβάστηκε και έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του υπουργείου στο οποίο επισημαίνεται σχετικά με την μετακίνηση του καταυλισμού από την περιοχή του Νομισματοκοπείου, ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση κατάλληλου χώρου για τη μετεγκατάστασή του.

«Ξεχασμένα» αδικήματα επαναφέρει στο προσκήνιο η κρίση

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παραβατικές συμπεριφορές βγαλμένες από άλλες εποχές, όπως οι ζωοκλοπές, αλλά και μικροπαρανομίες, όπως οι κλοπές ποδηλάτων ή η αφαίρεση καυσίμων, τροφοδοτούν πλέον καθημερινά το αστυνομικό δελτίο

Αύξηση στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων παρατηρείται φέτος σε σχέση με το 2010
Αύξηση στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων παρατηρείται φέτος σε σχέση με το 2010

Η οικονομική κρίση έχει φέρει αλλαγές στον χάρτη των αδικημάτων κατά της ιδιοκτησίας στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αλματώδης άνοδος σε αδικήματα που ανθούσαν σε άλλες εποχές, όπως είναι η ζωοκλοπή.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η έξαρση δεν παρατηρείται στην Κρήτη, όπου η ζωοκλοπή είχε εξελιχθεί σε παραδοσιακό σπορ για ορισμένους και δεν είχε εξαλειφθεί ποτέ ως φαινόμενο.

Η αλματώδης άνοδος στις κλοπές ζώων παρατηρείται φέτος λίγα χιλιόμετρα πιο έξω από το κέντρο της πρωτεύουσας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας του πρώτου εξαμήνου του 2011, που έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της Αστυνομίας, η ζωοκλοπή στην Αττική σημείωσε θεαματική άνοδο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και ανήλθε σε 45% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2010 είχαν σημειωθεί 40 κρούσματα ζωοκλοπής στην Αττική, ενώ τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους τα κρούσματα έφτασαν τα 58.

Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι στην Αττική το πρώτο εξάμηνο φέτος σημειώθηκαν τα μισά κρούσματα ζωοκλοπής από όσα καταγράφηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη το ίδιο χρονικό διάστημα (58 στην Αττική - 113 στην Κρήτη).

Οι υποθέσεις απάτης το πρώτο εξάμηνο του 2011 έφτασαν τις 1.155, όταν το 2008, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ήταν 594
Οι υποθέσεις απάτης το πρώτο εξάμηνο του 2011 έφτασαν τις 1.155, όταν το 2008, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ήταν 594

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη, όπου η άνοδος στο συγκεκριμένο αδίκημα ανήλθε φέτος σε 53,33%. Συγκεκριμένα, τα κρούσματα ζωοκλοπής στη συμπρωτεύουσα ήταν 15 το πρώτο εξάμηνο του 2010 και έφτασαν τα 23 το πρώτο εξάμηνο φέτος. Αντίθετα στην Κρήτη, όπου η ζωοκλοπή δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει ως φαινόμενο, η άνοδος στα κρούσματα ζωοκλοπής ήταν μόλις 7,62%.

Το πρώτο εξάμηνο του 2010 σημειώθηκαν στην Κρήτη 105 κρούσματα ζωοκλοπής, ενώ φέτος το πρώτο εξάμηνο έφτασαν τα 113.

Και ενώ γύρω από την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα αυξάνονται τα κρούσματα της κλοπής ζώων, σε άλλες περιοχές της χώρας καταγράφεται μείωση.

Στη Στερεά Ελλάδα οι ζωοκλοπές σημείωσαν μείωσης της τάξεως του 14,71% το τρέχον έτος, στη Δυτική Ελλάδα μείωση 4,96% και στη Δυτική Μακεδονία 16,67%. Σε άλλες περιοχές της χώρα παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων.

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Χρυσές δουλειές για τους παραχαράκτες

Οι υποθέσεις διακίνησης παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων ανήλθαν φέτος σε 2.493 μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 1.588 Η άνοδος των κρουσμάτων ζωοκλοπής γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ένα από τα φαινόμενα που θα μπορούσε να αποδοθεί στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Παρατηρούνται όμως και άλλα φαινόμενα στα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, που ήταν άγνωστα τα προηγούμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κλοπές καυσίμων από σταθμευμένα αυτοκίνητα με τη μέθοδο της αναρρόφησης. Τα κρούσματα αυτά πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες, κυρίως στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα. Δεν έχουν καταγραφεί όμως ως ιδιαίτερη μορφή κλοπής και έτσι δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία.

Το ίδιο συμβαίνει με τις κλοπές ποδηλάτων, που αυξάνονται εντυπωσιακά. Εντυπωσιακή άνοδος παρατηρείται επίσης φέτος στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων (56,99%) και στις απάτες (27,34%).

Οι υποθέσεις απάτης το πρώτο εξάμηνο του 2011 έφτασαν τις 1.155, όταν το 2008, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ήταν 594. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι υποθέσεις απάτης είχαν ανέλθει σε 907.

Οι υποθέσεις διακίνησης παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων ανήλθαν φέτος σε 2.493 μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 1.588.

«Γάμος» και στις τηλεπικοινωνίες

Σημαντικές αλλαγές στην τηλεπικοινωνιακή αγορά θα επιφέρει ένας «γάμος» μεταξύ των Vodafone - Wind, ενώ διαφοροποιεί τα δεδομένα του διαγωνισμού για την ανανέωση των αδειών κινητής τηλεφωνίας όπου το Δημόσιο προσδοκά έσοδα μέχρι και 380 εκατ. ευρώ.


Η πληροφορία για τις συζητήσεις των δύο εταιρειών υφίσταται τουλάχιστον ενάμιση μήνα. Χθες όμως υπό την πίεση των πληροφοριών και οι δύο πλευρές -διοίκηση Vodafone Group και επικεφαλής των fund που έχουν εξαγοράσει την Wind- με ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν ότι συζητούν πιθανή συγχώνευσή τους.

Σε αρχικό επίπεδο

Το Vodafone Group υπογράμμισε στην ολιγόλογη ανακοίνωσή του πως «οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό επίπεδο και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε κάποια συμφωνία». Διευκρινίσθηκε επίσης ότι δεν πρόκειται για εξαγορά με μετρητά.

Βασικός λόγος της κίνησης αυτής, σύμφωνα με στελέχη των εταιρειών, είναι οι μεγάλες απώλειες που έχει υποστεί η αγορά της κινητής. Η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας τέτοιος «γάμος» είναι η έγκρισή του από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δευτερεύοντως από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο, αλλά μάλλον δύσκολο.

Αν η συγχώνευση προχωρήσει, τότε θα προκύψει μια νέα εταιρεία με μερίδιο αγοράς περίπου 52% (με βάση τα έσοδα του 2010). Οι εταιρείες κινητής θα γίνουν δύο καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κάποιος ξένος επενδυτής να ξεκινήσει να κατασκευάζει δίκτυο εξαρχής.


Η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει μόνον την αγορά της κινητής τηλεφωνίας, αλλά το σύνολο των τηλεπικοινωνιών καθώς η Wind έχει συγχωνευτεί με την Tellas και η Vodafone κατέχει μερίδιο 18% στην hellas online (hol).

Εκτιμάται ότι από τα βασικά επιχειρήματα που θα αναπτυχθούν υπέρ της συγχώνευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού θα είναι θέματα βιωσιμότητας των υπαρχόντων φορέων και αυτό όχι μόνον για τη Wind που είναι ίσως το προφανές, αλλά και για τη Vodafone τα μεγέθη της οποίας επίσης έχουν συρρικνωθεί.

Ηol - Tellas

Με ενδιαφέρον όμως αναμένεται και το τι θα γίνει με τις hol και Tellas. Μεταξύ άλλων λέγεται πως το Vodafone Group θα προτιμούσε να εξαγοράσει μόνον το κομμάτι της κινητής της Wind και όχι τη σταθερή. Βεβαίως η ίδια η Wind έχει αναφέρει πολλές φορές πως έχει πλήρως συγχωνεύσει την Tellas. Υπάρχει στο μεταξύ και η συνεργασία των Vodafone - hol. Στην περίπτωση που η συγχώνευση θα προχωρήσει με την Wind ως έχει, η hol δεν έχει λόγο ύπαρξης στο νέο σχήμα.

Τα πάνω κάτω όμως θα φέρει μια πιθανή συγχώνευση των δύο εταιρειών κινητής και στη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανανέωση των αδειών κατοχής συχνοτήτων. Το νέο σχήμα προφανώς θα χρειάζεται λιγότερες συχνότητες από ό,τι οι δύο εταιρείες ξεχωριστά, οπότε η όλη διαδικασία δεν θα αποφέρει τα αναμενόμενα στο Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι αν όλα προχωρούσαν με βάση τα όσα έχει σχεδιάσει η ΕΕΤΤ η Cosmote (με βάση τις τιμές εκκίνησης) θα κατέβαλε 77,6 εκατ. ευρώ, η Vodafone 168,2 εκατ. ευρώ και η Wind 134,2 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι η διαδικασία ανανέωσης των αδειών θα καθυστερήσει μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όσο για το αν θα υπάρξει τρίτος μη γνωστός σήμερα «παίχτης» που θα μπει στη διαδικασία δεν θεωρείται πιθανό. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο μία από τις εταιρείες σταθερής -Forthnet [FORr.AT] Σχετικά άρθρα , Cyta Ελλάς- να επιχειρήσει να πάρει ένα μικρό κομμάτι των συχνοτήτων για να δώσει υπηρεσίες σε συνεργασία με μια από τις δύο εταιρείες κινητής. Η αναφορά στις δύο εταιρείες σταθερής δεν είναι φυσικά τυχαία καθώς και οι δύο έχουν δηλώσει πως στα σχέδιά τους είναι να γίνουν «εικονικοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας».

Η πορεία του κλάδου

Με βάση τις εκτιμήσεις και φέτος ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας θα κινηθεί πτωτικά σε ποσοστό της τάξεως του 9% με 11%. Για το 2012 το πιο αισιόδοξο σενάριο αναφέρει ότι η αγορά να μείνει αμετάβλητη στα μεγέθη του 2011 και το ρεαλιστικότερο κάνει λόγο για μια νέα πτώση των εσόδων 3% ίσως και 5%.

Τη διετία που προηγήθηκε 2009 - 2010 τα έσοδα του κλάδου συρρικνώθηκαν κατά 8% και 18% αντίστοιχα το 2009 και το 2010, ενώ στα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) η πτώση αγγίζει συνολικά το 40%. Τα μερίδια αγοράς βάσει τζίρου για το 2010, είναι 48% Cosmote, 29% Vodafone και 23% Wind.

Ειδικότερα η Wind το 2010 (τελευταία επίσημα στοιχεία) παρουσίασε μείωση εσόδων 25,3% (787,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.054,5 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές (προ φόρων) της εκτινάχθηκαν στα 1.212,2 εκατ. ευρώ, συνεπεία κυρίως της απομείωσης της αξίας της η οποία έγινε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των χρεών της.

Μειωμένα έσοδα κατά 16,3% και κέρδη EBITDA κατά 21,7% είχε η Vodafone Ελλάδος.

Οι επιπτώσεις στο προσωπικό

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις μιας πιθανής συγχώνευσης Vodafone - Wind στην αγορά εργασίας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.

Η Vodafone απασχολεί περί τους 2.550 εργαζόμενους και η Wind περίπου 1.500. Εκτιμάται ότι αν οι δύο εταιρείες γίνουν μία θα μειώσουν το προσωπικό τους κατά περίπου 1.000 εργαζόμενους. Όμως δεν είναι μόνον το προσωπικό που απασχολούν απευθείας οι δύο εταιρείες. Είναι και αυτό που απασχολείται στα καταστήματά τους, όπου λογικά θα μείνουν τα μισά, καθώς στις περισσότερες περιοχές είναι δίπλα - δίπλα.

Σημειώνεται ότι με βάση το χθεσινό ρεπορτάζ της «Ν» ελάχιστα στελέχη των δύο εταιρειών, ακόμα και από τα υψηλότερα, γνώριζαν τις συζητήσεις για συγχώνευση και όπως είναι λογικό η όλη αντιμετώπιση δεν ήταν καταρχήν θετική.

Αναδρομική μηνιαία εισφορά 2% στο Δημόσιο

Αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2011 θα κληθούν να καταβάλουν την ειδική εισφορά 2% υπέρ των ανέργων 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ. Μαχαίρι έως και 50% σε σειρά επιδομάτων. Ποια η απώλεια στα εισοδήματα

Διπλό χτύπημα δέχονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων καθώς με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη ενεργοποιούνται οι νομοθετικές διατάξεις για την αναδρομική - από την 1η Ιανουαρίου - επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί του συνόλου των αποδοχών, ενώ μπαίνει μαχαίρι έως και 50% σε σειρά επιδομάτων από την 1η Ιουλίου.

Ετσι, δημόσιος υπάλληλος με σύνολο τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων 1.700 ευρώ τον μήνα, θα δει τον μισθό του να μειώνεται από την ερχόμενη μισθοδοσία κατά 34 ευρώ.

Επιπλέον, επειδή δεν έχουν παρακρατηθεί οι εισφορές από την 1η Ιανουαρίου, άρα οφείλονται αναδρομικά συνολικά 238 ευρώ, θα του παρακρατούνται έως τα τέλη του έτους 47,6 ευρώ κάθε μήνα. Ετσι, οι μηνιαίες απολαβές του έως τα τέλη του 2011 θα είναι αθροιστικά μικρότερες κατά 81,6 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα", η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται σε 2% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού (λειτουργοί, υπάλληλοι και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.

Δεν υπόκεινται στην εισφορά ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης, ενώ εξαιρείται μόνο το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ).

Με την ίδια απόφαση Σαχινίδη, μπαίνει μαχαίρι από 10% έως και 50% σε σειρά επιδομάτων που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2011, καθιερώνεται πλαφόν 8.314,56 ευρώ στις αμοιβές Δικαστικών Λειτουργών και κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ορίζεται στα 5.964,33 ευρώ το πλαφόν των αμοιβών για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

* 50% το κίνητρο απόδοσης που κυμαίνεται από 57 έως και 100 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.

* 30% το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων. Το επίδομα ήταν 208 ευρώ και η απώλεια διαμορφώνεται σε 62,4 ευρώ.

* 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα.

* 20% το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων και το προσωπικό των ΤΕΙ, του ΚΕΠΕ, των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται από 136 έως και 426 ευρώ και οι απώλειες διαμορφώνονται από 27,2 έως και 106,5 ευρώ τον μήνα.

* 20% περικόπτεται και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, με μηνιαίες απώλειες από 71 έως και 90 ευρώ, ενώ στο ίδιο ποσοστό ανέρχονται και οι περικοπές για επιδόματα αρχιερέων, των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ και των μελών ΕΕΔΙΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών ΕΕΔΙΠ των πανεπιστημίων.

* 15% το ειδικό επίδομα δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης που λαμβάνουν οι δικαστικοί. Κυμαίνεται από 475 έως και 880 ευρώ και ανάλογα με τον βαθμό θα επιφέρει απώλειες από 71,25 έως και 264 ευρώ. Κατά 15% μειώνονται και τα επιδόματα που λαμβάνουν ιατροδικαστές και μουσικοί στις κρατικές ορχήστρες.

* 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης των ενστόλων.

Κατά 30% περικόπτονται και τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά αυτής της περίπτωσης υπερβαίνουν τα 200 ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης καθορίζεται σε 15%.

tweeter

Our Banner

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)