Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την αναγνώριση-εξαγορά πλασματικών ετών σε όλους τους φορείς


Εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ η εγκύκλιος για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης και τα νέα δεδομένα που ισχύουν πλέον για τους ασφαλισμένους

Ο νέος υπολογισμός για την εξαγορά πλασματικών ετών (παραδείγματα)

Μεταξύ άλλων θεμάτων, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχονται αλλαγές στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς των πλασματικών χρόνων ασφάλισης. Γίνεται ειδική αναφορά στο ποιοι είναι οι αναγνωριζόμενοι και ποιοι οι πλασματικοί χρόνοι στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου για το Ασφαλιστικό, ποιοι δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων.
Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού με εξαγορά και υπάρχουν ξεχωριστά παραδείγματα για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδική αναφορά στην εγκύκλιο γίνεται για περιπτώσεις εκπτώσεων εάν γίνει εφάπαξ εξόφληση όπως επίσης και για τον τρόπο εξαγοράς πλασματικών ετών για περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης και στρατιωτικής υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα λογίζεται o χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλ. ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον  Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ο χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται ακόμη και αν οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16. 
Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011, του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992.
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραμένουν αμετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και επέρχεται αλλαγή μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή εισφοράς.
Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν. 3863/2010 και με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, καθώς και των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν.3996/2011, όπως απαριθμούνται λεπτομερώς στις εν λόγω διατάξεις, για την αναγνώριση των οποίων έχουν εφαρμογή οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων.
Αντίστοιχα, εξακολουθούν να ισχύουν και οι ειδικότερες οδηγίες οι σχετικές με τους πλασματικούς χρόνους, ως προς τον συνυπολογισμό ή όχι στο ανώτατο κατ’ έτος όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου της παρ.6 του αρ.40 του Ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης (ήτοι στα 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, στα 5 για το 2012, στα 6 για το 2013 και στα 7 για το έτος 2014 και εφεξής).
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, εξακολουθεί να είναι ισχυρός.

Τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους που αναφέρονται στην παρ.1γ του κοινοποιούμενου άρθρου 34 του Ν. 4387/2016, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αναγνώρισης πλην των πιο κάτω διαφοροποιήσεων:  - Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011. Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης. - Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας άρθρου 3 Ν. 1358/1983 από τους συνταξιούχους, και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος (παρ. 4 άρθρου 34 Ν. 4387/2016).
Κατά τα λοιπά, ως προς το πεδίο εφαρμογής εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς.

 Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 13/5/2016. Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις, και θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους προϋφιστάμενους φορείς. 
Αναγνωρίσεις χρόνων βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι 12/5/2016, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης των χρόνων των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011 εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικότερα, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων μισθωτών προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εξαγοραζόμενου χρόνου μεταβληθούν τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος εξαγοράς όπως αυτό υπολογίστηκε με βάση την αρχική ημερομηνία της αναγνώρισης.  Παραδείγματα: 1. Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠΟΤΕ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου – 17,70% εργοδότη). 2. Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠΔΕΗ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (5,84% ασφαλισμένου – 17,67% εργοδότη).  Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται, ανεξαρτήτως εάν έχει διακοπεί ή όχι η απασχόληση, με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης
εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 5 και 38 του Ν.4387/16 όπως ισχύει κατά περίπτωση.   Εφόσον κατά τον μήνα αυτό η ασφάλιση δεν αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση (μειωμένη ή και εκ περιτροπής), ανάγεται σε πλήρη ασφάλιση κατά περίπτωση. (Συν/να: Παράρτημα 1)  Οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται για το διάστημα έως και 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α της παρ.2 του άρθρου 94 του Ν.4461/17 κατά τη μεταβολή του μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  (Συν/να: Παράρτημα 2)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.  
  Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017.
Η εισφορά μισθωτού – εργαζόμενου παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του ίδιου φορέα κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου.    Παράδειγμα:  Μισθωτός – εργαζόμενος παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του ίδιου φορέα (ασφαλιστέες αποδοχές 600€ +300€), κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου, ήτοι επί 900€. 
Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 έως και 31/12/2016 το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών – όπου προβλεπόταν το ανώτατο όριο – για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη είναι αυτό που ίσχυε κατά ασφαλιστικό φορέα και κατά κατηγορία μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου φορέα.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν.4445/2016, όπως αυτό ισχύει, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1δ) του άρθρου 34 Ν. 4387/2016 η εισφορά της εξαγοράς πλασματικών χρόνων των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων (δηλ. των ασφαλισμένων των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΝΤΠ και των προσώπων της αρ. Φ11321/59554/2170/22-122016 Υ.Α. – ΦΕΚ τ.Β΄4569 - εγκύκλιος 11/2017), καθώς και όσων υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων πρώην ΟΓΑ στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρου 40 του Ν. 4387/2016), υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 98 και 40 του Ν. 4387/16.
Αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι και 12/5/2016

Αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς νομοθεσία.
Αιτήσεις υποβληθείσες από 13/5/2016 έως και 31/12/2016

Ενεργοί ασφαλισμένοι Η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό  φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).

Ασφαλισμένοι σε διακοπή • Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2015 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους
επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ). • Για όσους έχουν διακόψει από 1.1.2016 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).

Αιτήσεις υποβληθείσες από 1/1/2017 και εφεξής

Ενεργοί ασφαλισμένοι Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των  εισοδημάτων  του προηγούμενου έτους.

Ασφαλισμένοι σε διακοπή  •  Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2015 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ). • Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2016 έως 31/12/2016 η  εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015). • Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2107 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των  εισοδημάτων  του προηγούμενου έτους.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η ανώτατη μηνιαία βάση εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς πλασματικών χρόνων ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ  ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017.  
 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η κατώτατη μηνιαία βάση ασφαλιστέου εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό εισφοράς εξαγοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού  εισφοράς ανέρχεται σήμερα σε 410,26€ (586,08 X70%). Εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές βάσει των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ασφαλισμένοι πρώην ΟΓΑ, αλλά το προηγούμενο έτος κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί, η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016, δηλαδή επί της προβλεπόμενης από τα ανωτέρω άρθρα ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 410,26€ για τους πρώην ΟΓΑ).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

Εφάπαξ, μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4425/2016). Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.

Παραδείγματα:

- Εξαγορά 10 μηνών (π.χ. κενό χρονικό διάστημα): Δεν προβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 12 μηνών ( π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 1 έτους και 6 μηνών (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 3 ετών και 9 μηνών  (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 6% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (Τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη της παρ.4 εδ. γ΄ του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ &  ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης (13/5/2016), ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται πλέον σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως προς τον προσδιορισμό της καταβαλλόμενης εισφοράς εξαγοράς, καταργούμενου του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.   Επίσης, από 13/5/2016 καταργείται το άρθρο 3 του Ν. 1358/83 το οποίο έδινε τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στους συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.  Οι λοιπές προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1358/83 εξακολουθούν να ισχύουν.   πως ρητά ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 34 του Ν.4387/2016 από 13/5/2016 (ημερομηνία ισχύος του νόμου),  καταργείται το εδάφιο γ΄ της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, και από 01.01.2011 με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, ήτοι η έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού της εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής θητείας που δόθηκε σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2015 και εφεξής. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 Όπως αναφέραμε ανωτέρω συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς πλασματικών χρόνων, τροποποιημένες κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις.  Οι αποφάσεις θα εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία που προβλεπόταν από τις οδηγίες των εντασσόμενων φορέων.  Οι ενδιαφερόμενοι – ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλόγως του αιτούμενου προς αναγνώριση χρόνου εξαγοράς.  Από τις Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι αποφάσεις θα εκδίδονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μηχανογραφικά.   Οι λοιπές Υπηρεσίες των φορέων που εξυπηρετούν Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους θα χρησιμοποιούν ενιαία έντυπα αίτησης και απόφασης.   

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Χρόνοι αναγνώρισης με εξαγορά των προσώπων που μέχρι την 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου και των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 που παραμένουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημόσιου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα διευκρινιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  με νεώτερο έγγραφο.
Παραδείγματα
Γενικά Παραδείγματα Μισθωτών για υπολογισμό αποδοχών

 α) Απασχολούμενος ως υπάλληλος γραφείου με τελευταία απασχόληση 10/2011, μηνιαίο μισθό 700,00€ και πλήρη απασχόληση (όπως προκύπτει από τα στοιχεία ασφάλισης – σύμβαση) αιτείται αναγνώριση χρόνου σπουδών το 2016.

Υπολογισμός αποδοχών: 700,00€ (πλήρης απασχόληση)

Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 700,00 x 1,00771 (από πίνακα πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποχώρηση 2016, δείκτης προηγούμενου έτους απασχόλησης – 2010) προσαυξημένες αποδοχές που υπολογίζεται η αναγνώριση = 705,39€

 β) Απασχολούμενη καθαρίστρια γραφείων σε επιχείρηση με πενθήμερη απασχόληση, απασχολείται εκ περιτροπής τρείς ημέρες (με πλήρες ωράριο) την εβδομάδα, με τελευταία απασχόληση 10/2016 και μηνιαίες αποδοχές 380,00€ (όπως προκύπτει από τα στοιχεία ασφάλισης – σύμβαση) αιτείται αναγνώριση χρόνου εξαγοράς τέκνων το 2017.

 Υπολογισμός αποδοχών:  380,00€ x 40 (πλήρης απασχόληση) = 633,33€   24 ώρες  Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ.:  633,33€ x 1,00000 (από πίνακα πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποχώρηση 2017, δείκτης προηγούμενου έτους απασχόλησης – 2015) προσαυξημένες αποδοχές που υπολογίζεται η αναγνώριση = 633,33€
 
Β) Γενικά Παραδείγματα Μη Μισθωτών

 α) Ασφαλισμένος πρώην ΟΑΕΕ με ΚΦΑ 2015: 14.400,00€ και  μηνιαίο εισόδημα (μηνιαία βάση υπολογισμού) 1.200,00€ έχει υποβάλλει τον 9/2016 αίτηση για αναγνώριση 18 μηνών κενού χρόνου ασφάλισης. 
•Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης ανέρχεται σε:  (1.200,00€ x 20%) = 240,00€  •Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 18 μηνών θα είναι:  240,00€ x 18 = 4.320,00€

•Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα δικαιούται έκπτωσης 2% και θα καταβάλλει συνολικά:  [4.320,00€ - (4320,00€ x 2%)] = 4.233,60€     Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και στην περίπτωση που ο ανωτέρω ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης κάτω της 5ετίας.

β) Ασφαλισμένος πρώην ΟΓΑ με ΚΦΑ 2015: 3.600,00 € μηνιαίο εισόδημα: 300,00€ και μηνιαία βάση υπολογισμού: 410,26€ έχει υποβάλλει αίτηση τον 11/2016 για αναγνώριση 12 μηνών χρόνου παιδιού.  •Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης ανέρχεται σε:  (410,26€ x 14%) = 57,44 •Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 12 μηνών θα είναι:  57,44€ x 12 = 689,28€. • Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα δικαιούται έκπτωσης 2% και θα καταβάλλει συνολικά:  [689,28€ - (689,28€ x 2%)] = 675,49€.     Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της υπακτέας στο πρώην ΟΓΑ δραστηριότητας μέχρι 31/12/2014.

 γ) Ασφαλισμένος πρώην ΕΤΑΑ στον οποίο εφαρμόζεται η μείωση της εισφοράς του άρθρου 98 Ν. 4387/2016 με ΚΦΑ 2015: 18.000,00€ και  μηνιαίο εισόδημα (μηνιαία βάση υπολογισμού) 1.500,00€ έχει υποβάλλει τον 10/2016 αίτηση για αναγνώριση 10 μηνών χρόνου σπουδών.   •Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης χωρίς τη μείωση ανέρχεται σε:  (1.500,00€ x 20%) = 300,00€.  •Η μείωση που προκύπτει για τον Κλάδο Σύνταξης από την εφαρμογή του άρθρου 98 Ν. 4387/16  είναι: 88,89€ •Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 10 μηνών χρόνου σπουδών θα είναι: (300,00-88,89) x 10 = 2.111,10€ • Εάν επιλέξει να εξοφλήσει σε δόσεις θα καταβάλλει για κάθε δόση (10 δόσεις συνολικά):  2.111,10€:10=211,11€ ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί εφάπαξ καταβολής δεν παρέχεται η έκπτωση 2%.
Αξιολόγηση:0
Ολοκληρη η εγκύκλιο, παρακάτω :

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Η προθεσμία για φυσικά και νομικά πρόσωπα παρατείνεται έως τις 17 Ιουλίου μετά την «απροθυμία» των φορολογούμενων να τις υποβάλλουν - Παραμένει ως καταληκτική προθεσμία πληρωμής της Α' δόσης η 31/7

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε και επισήμως πλέον η παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που έληγε αύριο. Η παράταση ήταν πρακτικά επιβεβλημένη με δεδομένο ότι σήμερα, μία μόλις μέρα πριν την λήξη του περιθωρίου της 30ης Ιουνίου εκκρεμούσαν 1,2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις. Πάντως, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.


Η απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου προβλέπει ότι:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017. 


2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημο- σίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υπο- βολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017. 

Αναδρομικό χαράτσι σε 57.000 ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΕΦΚΑ !!!!

Αναδρομικό χαράτσι σε 57.000 ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΕΦΚΑ

Οι ασφαλισμένοι είναι τα μεγάλα θύματα του χάους, που εξακολουθεί να επικρατεί στον ΕΦΚΑ, καθώς 57.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά εισφορές.
Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία του Τύπου», οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν διπλές εισφορές κάθε μήνα, για το επόμενο τετράμηνο, είτε επειδή δεν καταχωρήθηκαν οι μεταβολές των στοιχείων τους είτε επειδή δεν τους εστάλησαν εγκαίρως τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών τους. Κάτι ωστόσο που δεν έγινε με δική τους υπαιτιότητα, όπως παραδέχεται και ο ΕΦΚΑ.
Η αρχή θα γίνει με την αποπληρωμή του Μαΐου, όπως τονίζει η εφημερίδα, Υψηλόβαθμος παράγοντας του ΕΦΚΑ, που μίλησε στην «Ελευθερία του Τύπου», ανέφερε ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει θίγουν τους ασφαλισμένους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, και σίγουρα δυσκολεύονται να καταβάλουν ακόμα και τις βασικές τους εισφορές.
Το θέμα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, συζητήθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις 2017 ....

Σήμερα ή το πολύ αύριο Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και πρόκειται να δοθεί τουλάχιστον έως τις 14 Ιουλίου 2017.Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις 2017 - Η νέα προθεσμία

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου ήδη δέχθηκε τις σχετικές εισηγήσεις για την παράταση φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες η παράταση θα είναι λίγων ημερών ενώ θεωρείται απίθανο να διαρκέσει πέραν του δευτέρου δεκαημέρου του Ιουλίου όπως ζητούν οι Ενώσεις των Λογιστών και των Φοροτεχνικών.

Πιθανότερο θεωρείται το ενδεχόμενο να διαρκέσει ως την 14 Ιουλίου. Η υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή που θα προβλέπει την επιστροφή των παραβόλων που κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες ΙΧ που ήταν στη λίστα των διασταυρώσεων με τα ανασφάλιστα.

 Επίσης αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα γίνουν στο παράβολο των 250 ευρώ το οποίο πλέον πρόκειται να κλιμακωθεί ανάλογα με το μέγεθος του κυβισμού των οχημάτων. Ετσι όπως διευκρινίστηκε το παράβολο θα ορισθεί στα 100 ευρώ για δίτροχα ώς 250 κυβικά εκατοστά, στα 150 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα δίτροχα, στα 200 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα κάτω των 1.000 κυβικών και σε 250 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/163133/ayrio-ta-spoudaia-gia-tin-paratasi-stis-forologikes-diloseis-2017

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Συνταξιοδότηση πριν τα 62 - Αναγνώριση πλασματικού χρόνου, για πρόωρη συνταξιοδότηση


Ο Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, μίλησε  στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» ,
για την αναγνώριση πλασματικών ετών πριν τη συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας των ασφαλισμένων σε διάφορα ταμεία & των συντάξεων στο δημόσιο.Ο νέος ΕΝΦΙΑ φέρνει επιβαρύνσεις-Αλλαγές στους συντελεστές, ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Ο νέος ΕΝΦΙΑ φέρνει επιβαρύνσεις-Αλλαγές στους συντελεστές, ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα
«Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει» λέει το ρητό κι έτσι από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι βρέξει- χιονίσει θα μπαίνουν στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον 2,650 δισ. ευρώ από το φόρο κατοχής ακινήτων, όπως κι αν λέγεται αυτός, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της αξίας των ακινήτων μπορεί να φέρει ανατροπές και επιβαρύνσεις μόνο στις τσέπες των φορολογούμενων. 

«Οι συντελεστές θα αυξηθούν σίγουρα αναλογικά, σύμφωνα με την κατηγορία της αξίας των ακινήτων που έχουν. Από κει και πέρα θα δούμε πώς θα γίνει, σε ποιες κατηγορίες θα αυξηθούν ή σε ποιες κατηγορίες θα μειωθούν. Σίγουρα το ποσό της είσπραξης θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο», τόνισε η αρμόδια υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου μιλώντας στο Real fm, προαναγγέλλοντας έτσι ανατροπές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για το 2018, λόγω της εξομοίωσης εμπορικών- αντικειμενικών αξιών. 

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και οι φόβοι για νέες στρεβλώσεις, αδικίες και... τρελά εκκαθαριστικά, καθώς οι πρώτες διερευνητικές προσπάθειες για την υλοποίηση του νέου συστήματος υπολογισμού των αξιών ακινήτων, έχουν βγάλει απίθανα αποτελέσματα, με δεδομένο ότι τα συμβόλαια μεταβιβάσεων δείχνουν κατάρρευση τιμών, τουλάχιστον στα παλαιότερα ακίνητα. Αυτή ακριβώς η «θολή» εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση στην αγορά ακινήτων, είναι που φέρνει πονοκεφάλους στο υπουργείο Οικονομικών και στους φορολογούμενους, για το πώς μπορεί να αναπροσαρμοστεί η δομή του ΕΝΦΙΑ, με βάση τα νέα δεδομένα. 

Το πρώτο σενάριο, είναι να διατηρήσει ο ΕΝΦΙΑ τη σημερινή του λογική ήτοι να υπολογίζεται ανά τ.μ. με βάση την Τιμή Ζώνης. Ποιος είναι ο κίνδυνος; Από τη στιγμή που τα στοιχεία της κτηματαγοράς δείχνουν ότι οι πολύ υψηλές αντικειμενικές αξίες δεν υπάρχουν πια κι έχουν πιεστεί σε χαμηλότερα επίπεδα, να μεταφερθούν τα βάρη του ΕΝΦΙΑ στις αποκαλούμενες μεσαίες περιοχές (π.χ. Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Άλιμος κ.λ.π.), όπου η πτώση των τιμών ήταν ελεγχόμενη. 

Με την αποκαλούμενη εξομοίωση αντικειμενικών- εμπορικών τιμών, το υπουργείο Οικονομικών θα βρεθεί, όμως, αντιμέτωπο και με το οξύ πολιτικό πρόβλημα των αποκαλούμενων «λαϊκών» περιοχών, όπου οι Τιμές Ζώνης είχαν κρατηθεί τεχνητά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις τρέχουσες εμπορικές αξίες, αλλά πλέον η λειτουργία της νέας πλατφόρμας τιμών θα φέρει επιβαρύνσεις, λόγω προσαρμογής στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση «διορθωτικών» παρεμβάσεων με πολιτική απόφαση, τότε το κόστος θα περάσει αναγκαστικά στις αποκαλούμενες μεσαίες περιοχές. 

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, με την εφαρμογή κλίμακας ανάλογης του ΦΑΠ, όπου η συνολική αξία των ακινήτων θα φορολογείται με κλιμακωτούς συντελεστές. Η πρώτη δυσκολία έχει να κάνει με τις ενστάσεις των δανειστών, οι οποίοι και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν διαφωνήσει με αλλαγές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον εισπρακτικό στόχο. Η δεύτερη δυσκολία έχει να κάνει με την προτιθέμενη ελάφρυνση των φτηνότερων ακινήτων, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το κόστος θα πρέπει να μεταφερθεί στα υψηλότερα κλιμάκια, δηλαδή πάλι στις αποκαλούμενες μεσαίες περιοχές.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε αναρτώνται και πώς θα γίνει η πληρωμή

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε αναρτώνται και πώς θα γίνει η πληρωμή
Τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2017 θα πρέπει κανονικά να αναρτηθούν στις αρχές Ιουλίου, καθώς έπονται της ολοκλήρωσης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και γιατί θα πρέπει να είναι έτοιμα ώστε να πληρωθεί η πρώτη δόση (του Αυγούστου).

Έρχεται η «λυπητερή» σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι θα κληθούν σε λίγες ημέρες να πληρώσουν τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η φορολογική διοίκηση ξεκινάει τη διαδικασία εκκαθάρισης και ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
όπως όλα δείχνουν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, εκτός και αν δοθεί παράταση (πολύ πιθανό) στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2017 για μετά τις 30 Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η 1η δόση του ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί τον Σεπτέμβριο και η 5η και τελευταία δόση τον Ιανουάριο του 2018. Το 2016 η ανάρτηση των εκκαθαριστικών έγινε στις 29 Αυγούστου.

Πώς θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς θα γίνει το 2018.

Ειδοποιητήριο πληρωμής και ανάλυση φόρου ανά ακίνητο

Tα νέα εκκαθαριστικά θα μπορούν να τα βρουν οι φορολογούμενοι στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο taxisnet. Για να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους οι φορολογούμενοι αφού χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για να μπουν στο σύστημα taxisnet θα πρέπει να επιλέξουν την εφαρμογή Ε9 και μετά να επιλέξουν το έτος 2017.
Το ειδοποιητήριο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2017 με την ταυτότητα οφειλής, υπάρχει και στη σελίδα του Ε9 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου), στο αριστερό μέρος της οθόνης «Εκτυπώσεις». 
– Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 
– Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2017 
– Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου
– Στοιχεία δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αναστέλλεται ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ σε αγροτεμάχια

Για δύο ακόμη χρόνια, το 2017 και το 2018, αναστέλλεται η εφαρμογή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια. Αυτό προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ 2015/2376 και άλλες διατάξεις», καθώς το υπουργείο αδυνατεί προς το παρόν να υπολογίσει σωστά τον συμπληρωτικό ΕΝΦΙΑ.

Τι κάνει όποιος δεν έχει να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ;

1. Όποιος αδυνατεί να καταβάλει τον ΕΝΦΙΑ δικαιούται πλήρη απαλλαγή ή έκπτωση: 
• Εκπτωση 50% για όσους έχουν:
- συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους μέχρι 9.000 ευρώ (το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος)
- αν το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν είναι πάνω από 150 τ.μ.
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
• Εκπτωση 100%:
- αν το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ- προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος
- το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να είναι από τρία και άνω ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας να έχει αναπηρία από 80% και άνω   

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όλα τα «μυστικά» οκτώ ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όλα τα «μυστικά» οκτώ ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής

Λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα μένει ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να δώσει παράταση, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet θα καταρρεύσει από τις μαζικές υποβολές. Τα προβλήματα όμως για τους φορολογούμενους δεν σταματούν εδώ... 

Ούτε οι μισές φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν ακόμη υποβληθεί και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης «τρέχει και δεν φτάνει». Πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αποφεύγουν «σαν τον... διάβολο το λιβάνι» τις διαδικασίες υποβολής, και κάνουν ό,τι μπορούν για να τις καθυστερήσουν. Και αυτό δεν ακούγεται παράλογο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκκαθαρίσεις, ένας στους τρεις θα πληρώσει φόρο και μάλιστα ο μέσος όρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών αγγίζει τα 900 ευρώ!
Η παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για πολλούς θεωρείται δεδομένη, καθώς το taxisnet δεν μπορεί να διαχειριστεί πάνω από 200.000 δηλώσεις την ημέρα.
Να σκεφτεί κανείς ότι, σε όλες τις εναπομείνασες δηλώσεις θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, όπως επίσης και οι φορολογικές υποχρεώσεις που υπάρχουν για τον τρέχοντα μήνα (ΦΠΑ από τις μεγάλες επιχειρήσεις), υπηρεσίες που δεν γίνεται εύκολα «να σηκώσει» το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών.

Όλες οι προθεσμίες

Οι δηλώσεις φέτος από τους φορολογούμενους πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την τροποποίηση του νόμου. Δνε γίνεται καμία διάκριση -όπως γίνονταν παλαιότερα-, και ισχύει η ίδια ημερομηνία υποβολής για όλους τους φορολογουμένους ανεξαρτήτως ΑΦΜ, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Φυσικών προσώπων: 30 Ιουνίου 2017
Φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά Βιβλία: 15 Ιουλίου 2017
Φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό: 31-12-2017
Κληρονόμων (συμβάν το 2016): 31-12-2017
Αναδρομικά φυσικών προσώπων (έκδοση βεβαίωσης το 2017): 31-12-2017
Νομικών προσώπων (με χρήση 31-12-2016): 30 Ιουνίου 2017

Πώς πληρώνονται οι φόροι

Η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε δόσεις με τις προθεσμίες των δόσεων να εξαρτώνται από τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
Δόσεις σε ηλεκτρονική υποβολή: Οταν η δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου και προκύπτει ποσό για πληρωμή ο φόρος πληρώνεται σε τρεις δόσεις ή εφάπαξ. Αν πληρωθεί σε δόσεις, οι δόσεις θα είναι ίσες και διμηνιαίες.
Η πρώτη δόση: Οταν η δήλωση μέσω διαδικτύου υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης είναι η 31η Ιουλίου 2017. Εμπρόθεσμη είναι η δήλωση που υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Η δεύτερη και τρίτη δόση: Οταν η δήλωση μέσω μέσω διαδικτύου υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 2ης δόσης είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2017 και της 3ης δόσης η 30ή Νοεμβρίου 2017.


 http://www.newsbomb.gr/

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ο ΕΦΚΑ «βουλιάζει» στα χρέη του - Έχουν φτάσει στα 22,5 δισ. ευρώ και αναμένεται αύξηση

Στο πλαίσιο αυτό εντείνεται η εφαρμογή του μέτρου των κατασχέσεων καθώς ήδη από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 18.000 κατασχέσεις με πρώτους στον κατάλογο όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ 
Ο ΕΦΚΑ «βουλιάζει» στα χρέη του -  Έχουν φτάσει στα 22,5 δισ. ευρώ και αναμένεται αύξηση


Στα χρέη «βουλιάζει» ο ΕΦΚΑ καθώς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό φτάνουν τα 22,49 δισ. ευρώ ενώ όλοι φοβούνται νέα «έκρηξη» το 2018 και το 2019 από τις νέες αυξήσεις των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες.


Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανείσπρακτών Οφειλών το 80% των οφειλετών, δηλαδή 493.577 οφειλέτες χρωστούν έως 30.000 ευρώ ο καθένας.


Όπως αναφέρεται εξάλλου στην τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ τα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,9 δισ. ευρώ στα χρόνια της κρίσης, όπως γράφουν τα ΝΕΑ.


Στο πλαίσιο αυτό εντείνεται η εφαρμογή του μέτρου των κατασχέσεων καθώς ήδη από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 18.000 κατασχέσεις με πρώτους στον κατάλογο όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ ενώ στο στόχαστρο έχουν αρχίσει να μπαίνουν και οι οφειλέτες με χρέη κάτω από το όριο αυτό.


Ήδη στο ΚΕΑΟ έχουν μεταβιβαστεί όλα τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας των οφειλετών, οι οποίοι εφόσον έχουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό διαθέσιμο ποσό αποτελούν στόχο του συστήματος.


Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Δήλωση-βόμβα από τον Σόιμπλε


Δήλωση-βόμβα από τον Σόιμπλε

Η συμβιβαστική πρόταση για την Ελλάδα υπήρχε ήδη από τα τέλη Μάιου, αλλά οι Έλληνες ζήτησαν τρεις εβδομάδες για να μπορέσουν να την προωθήσουν στη χώρα τους, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προσερχόμενος στο Eurogroup, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της Bild.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Eurogroup της 22ας Μαΐου, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, είχε δηλώσει τα εξής για τη συμβιβαστική πρόταση που είχε γίνει – την κατ’ αρχήν συμμετοχή, δηλαδή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα και τη χρηματοδοτική συμμετοχή του αργότερα – τα εξής:
«Εάν υπέγραφα αυτό τώρα, θα δημιουργούσα τεράστια πολιτική κρίση στην Ελλάδα και εάν γίνει αυτό, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να σκεφτώ», πρόσθεσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Περιαγωγή από σήμερα τέλος: Κλήσεις, SMS και σερφάρισμα εντός ΕΕ χωρίς έξτρα χρεώσεις

Μηνύματα, κλήσεις και σερφάρισμα χωρίς να πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις θα έχουν από την Πέμπτη, 15 Ιουνίου όσοι ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργούνται τα τέλη περιαγωγής μετά την απόφαση της Κομισιόν.
Έτσι, λοιπόν, από την Πέμπτη οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα στην ΕΕ χωρίς να χρεώνονται επιπλέον για την τηλεφωνία, τα σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) ή την κίνηση (όγκο δεδομένων), αλλά θα χρεώνονται με βάση της εγχώριες τιμές μέσα από το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο οποίο και είναι συνδρομητές.


Για παράδειγμα, ο καταναλωτής που έχει επιλέξει ένα μηνιαίο πακέτο δωρεάν ομιλίας, SMS ή δεδομένων στη χώρα του, οποιαδήποτε χρήση γίνεται όταν ταξιδεύει στην ΕΕ, θα αφαιρείται από το πακέτο, ακριβώς όπως γίνεται και στη χώρα του, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, υπό τον όρο της εύλογης χρήσης.
Για το λόγο αυτό καλό θα είναι ο καταναλωτής να ελέγχει το υπόλοιπο του χρόνου του πριν ταξιδέψει αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση που κάποιος μετακομίσει και εγκατασταθεί μόνιμα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα σύμβαση με τοπικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο και, στη συνέχεια, θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό εντός ΕΕ.


Για να αποφύγει τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς, έχει τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον όγκο των δεδομένων που μπορεί ο καταναλωτής να «κατεβάσει » από το κινητό ανά τον κόσμο: 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), εκτός αν έχει συμφωνήσει διαφορετικό όριο με τον πάροχό του. Θα λαμβάνει, επίσης, προειδοποίηση, όταν φθάνει στο 80% του ορίου που έχει συμφωνήσει.


Οι χώρες όπου εφαρμόζονται οι κανόνες περιαγωγής είναι τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ενώ μετά τις 15 Ιουνίου αναμένεται να εφαρμοστούν σύντομα και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Εξαιρετικά χαμηλή παραμένει η εισπραξιμότητα των εισφορών του Ε.Φ.Κ.Α. !!!!


Εξαιρετικά χαμηλή παραμένει η εισπραξιμότητα των εισφορών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες το πρώτο τετράμηνο του έτους, αφού δεν ξεπερνάει το 61%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εισπράχθηκαν 617 εκατ. ευρώ έναντι βεβαιωμένων οφειλών 995 εκατ. ευρώ. Η νέα αύξηση των εισφορών από το 2018 και η καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων που θα ανοίξουν τον δρόμο για νέα α λα καρτ ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι παρότι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2016, έχουν επιλέξει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές με την ελπίδα ότι θα ενταχθούν σε κάποια ευνοϊκή ρύθμιση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες, εάν δεν υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις, η εισπραξιμότητα θα πέσει κάτω και από το 60%, ενώ σημαντική επιβάρυνση θα έρθει με την έναρξη καταβολής εισφορών για επικούρηση και εφάπαξ σε περίπου 250.000 αυτοαπασχολουμένους και μάλιστα αναδρομικά.

Τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, που παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, δείχνουν τη σταθερά χαμηλή πορεία των εσόδων κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του νέου εγχειρήματος. Μάλιστα, δείχνει ότι στο τέλος Απριλίου είχαν εισπραχθεί μόλις 95 εκατ. ευρώ έναντι βεβαιωμένων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε εισπραξιμότητα 38%. Βέβαια, πρόκειται για προσωρινά στοιχεία, καθώς δόθηκε παράταση έως τις 12 Μαΐου με αποτέλεσμα τελικά τα έσοδα να αυξηθούν φθάνοντας τα 130 εκατ. ευρώ. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι κρατήθηκαν χαμηλά και οι δαπάνες του ΕΦΚΑ για παροχές ασθενείας, προνοιακές παροχές (π.χ. ΕΚΑΣ, εφάπαξ), κύριες συντάξεις, αλλά και αποδόσεις των εισπράξεων υπέρ τρίτων.

Οι συνταξιούχοι χάνουν 754 εκατ. από το «πάγωμα» συντάξεων έως το 2022


Πάνω από 750 εκατ. ευρώ καλούνται να «πληρώσουν» οι συνταξιούχοι από τη διατήρηση των συντάξεών τους στα σημερινά, χαμηλά επίπεδα, σωρευτικά έως το 2022. Με στόχο να κλείσει τις εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης, η κυβέρνηση κατέθεσε χθες, με διαδικασίες-εξπρές, σε νομοσχέδιο για την αλιεία, συνολικά πέντε τροπολογίες. Η τροπολογία για τις συντάξεις προβλέπει το «πάγωμα» των κύριων συντάξεων και το 2022, με το Γενικό Λογιστήριο να εκτιμά ότι θα εξοικονομηθούν 250 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα συνολικά 504 εκατ. ευρώ που εξοικονομούνται από το 2019 έως το 2021, ανεβάζοντας τον λογαριασμό στα 754 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η διάταξη ορίζει ότι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις μπορούν να δοθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και μετά, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Μάλιστα, στην έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει ανεπαρκή την αιτιολόγηση μιας ακόμη παρέμβασης στο ύψος των συντάξεων, αναφέρει πως η δεύτερη μετάθεση του «παγώματος» καταδεικνύει την αστοχία της προηγούμενης ρύθμισης και επισημαίνει πως η έναρξη της διάταξης σε χρονικό σημείο πέραν της 5ετίας καθιστά αδύνατη τη διατύπωση ασφαλούς εκτίμησης ως προς τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική δυνατότητα της επιβαρυνόμενης κατηγορίας συνταξιούχων.

Με την αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, πάντως, επιχειρείται να ικανοποιηθεί άλλο ένα προαπαιτούμενο, αυτό της νομοθετικής τεκμηρίωσης της συνταγματικότητας των νέων μειώσεων στις συντάξεις.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά τα εργασιακά και περιλαμβάνει τη ρητή πρόβλεψη ότι έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής –αντί για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής– οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα υπερισχύουν σε περίπτωση συρροής με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Παράλληλα, επαναλαμβάνει την αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε ολόκληρο τον κλάδο, επίσης έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Μάλιστα, προκαλεί εντύπωση ότι, αν και υπάρχουν αλλαγές στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, διατηρείται η πρόβλεψη ότι η αναστολή των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης θα ισχύει έως την 20ή Αυγούστου 2018, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος. Να σημειωθεί ότι, στην προηγούμενη αιτιολογική έκθεση, η πρόβλεψη ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 και μετά οι αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης θα επανέρχονταν σε ισχύ είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των δανειστών και κυρίως του ΔΝΤ. Η νέα προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι: α) έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής η επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζομένους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων και β) η δυνατότητα επέκτασης των συμβάσεων αναστέλλεται έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Κόλαση στη Βουλή - Θα περάσουν μέτρα - φωτιά με τροπολογίες - Διακόπηκε η συνεδρίαση


Κόλαση στη Βουλή - Θα περάσουν μέτρα - φωτιά με τροπολογίες - Διακόπηκε η συνεδρίαση
Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης στην μεθόδευση της κυβέρνησης να φέρει τα νέα μέτρα «ουρές» με την μορφή τροπολογιών!
Το
 θέμα τέθηκε στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με τον πρόεδρο Νίκο Βούτση να ενημερώνει για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δευτερης αξιολόγησης με την μορφή τροπολογίας η οποία θα κατατεθεί στην Κύρωση Συμφωνίας που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια.

Οι τροπολογίες θα είναι 5 με 6 και θα αφορούν το αφορολόγητο και τον τρόπο υπολογισμού του, τις διορθώσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, το νέο πάγωμα συντάξεων, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα οικονομικά των κομμάτων και αλλαγές στον ΚΠΔ.
Οι αντιδράσεις των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης στην ΔτΠ – σύμφωνα με πληροφορίες – ήταν έντονες ζητώντας αυτά να κατατεθούν με την μορφή νομοσχεδίου το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί με την κανονική διαδικασία.
Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης μετά την διάσταση ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση της ΔτΠ προκειμένου να έχει επικοινωνία και συνεννοηθεί με το Μαξίμου. Το «παράθυρο» που σύμφωνα με πληροφορίες που έχει μείνει ανοικτό είναι οι «ουρές» να κατατεθούν με τροπολογία ή τροπολογίες που θα ενταχθούν όμως σε νομοσχέδιο που από Δευτέρα θα εισαχθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Και τελικά όπως ενημέρωσε η απόφαση είναι να περάσουν αύριο τα μέτρα από την Βουλή με την μορφή τροπολογιών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Βουλή, στις 10:00 θα αρχίσει στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου για την Αλιεία, στο οποίο εντάσσονται οι τροπολογίες, με τον βασικό προγραμματισμό να ορίζει τη λήξη της συζήτησης στις 17:00, προκειμένου έως τις 18:00 να έχουν ολοκληρωθεί οι ονομαστικές ψηφοφορίες, αν υποβληθούν αντίστοιχα αιτήματα.
Νωρίτερα η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά από το βήμα της Ολομέλεια σε παρέμβασή της στην πρόταση νόμου του κόμματός του είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην φέρει τα νέα μέτρα με τροπολογία.
Ο γενικός γραμματέας της ΚΟ Κώστας Τσιάρας ενημερώνοντας για τις εξελίξεις τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε πως η πρόθεση της τροπολογίας για ψήφιση των «ουρών» με κατεπείγουσες διαδικασίες δεν γίνεται αποδεκτή. Κάτι τέτοιο αποτελεί ευτελισμό του κοινοβουλίου και εμείς εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει: «ΕΚΤΑΚΤΟ: με τροπολογίες στην σύμβαση για την αλιεία (!) έρχονται τα νέα μέτρα! Λογικό. Αφού περνάνε τους ψηφοφόρους τους για χάνους».

Εφορία: Τι θα πληρώσουν φέτος οι Ελληνες - Τι δείχνουν τα εκκαθαριστικά

Εφορία: Τι θα πληρώσουν φέτος οι Ελληνες - Τι δείχνουν τα εκκαθαριστικά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει βεβαιώσει μέχρι στιγμής φόρους περίπου 500 εκατ. ευρώ όταν ο συνολικός λογαριασμός αναμένεται να ανέβει φέτος στα 4,5 δις. ευρώ. Με λίγα λόγια, φόροι τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται ακόμη στον …προθάλαμο της βεβαίωσης.
Οι φορολογούμενοι ακολουθούν και φέτος τη γνώριμη τακτική των προηγούμενων ετών. Αυτοί που έχουν σπεύσει να κλείσουν την εκκρεμότητα είναι όσοι υποβάλλουν μηδενικό εκκαθαριστικό ή όσοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Έτσι δικαιολογείται το φαινόμενο ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό να περιορίζεται μέχρι τώρα στο πολύ χαμηλό ποσό των 800 ευρώ.
Αυτοί που πρέπει να πληρώσουν, αφήνουν τα δυσάρεστα για όσο το δυνατόν αργότερα και προσβλέπουν από τώρα σε μια παράταση η οποία όμως, αν θα δοθεί, θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Γεγονός είναι ότι για εκατομμύρια φορολογούμενους, τα φετινά εκκαθαριστικά θα είναι πολύ πιο βαριά από πέρυσι ενώ ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ.
Οι λόγοι είναι πολλοί:
  1. Φέτος δεν έχει παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς το αφορολόγητο μειώθηκε στο μέσο του 2016 και όχι από την αρχή της χρονιάς.
  2. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης. Διαφορά από το επιπλέον χαράτσι θα πληρώσουν και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για τους οποίους επίσης δεν έχει παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό από πέρυσι. Και η νέα πολύ βαρύτερη κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης ψηφίστηκε πέρυσι τον Μάιο και ενεργοποιήθηκε για το δεύτερο μισό του 2016.
  3. Οι εισοδηματίες θα πληρώσουν περισσότερο φόρο και λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στα ενοίκια (από 12% σε 15% για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 15.000 ευρώ) και μεγαλύτερη εισφορά αλληλεγγύης. Οι εισοδηματίες είναι η μοναδική κατηγορία που θα έχουν αύξηση επιβάρυνσης στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος.
ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ
Έτσι, συγκριτικά με πέρυσι αναμένεται:
  1. Αύξηση στον αριθμό των χρεωστικών εκκαθαριστικών. Πέρυσι, εκδόθηκαν συνολικά 2,319 εκατομμύρια χρεωστικά εκκαθαριστικά δηλαδή περίπου το 37,95% του συνόλου με το συνολικό ποσό της βεβαίωσης να φτάνει στα 3,779 δις. ευρώ και τον μέσο φόρο να ανέρχεται στα 1.629 ευρώ. Φέτος, τα χρεωστικά αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στα τρία εκατομμύρια ακριβώς λόγω της διαφοράς φόρου που θα προκύψει κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους.
  2. Όσο για τον μέσο φόρο, αναμένεται να εκτιναχθεί πάνω από τα 1.800 ευρώ καθώς το συνολικό ποσό της βεβαίωσης εκτιμάται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ότι θα προσεγγίσει τα 4,5 δις. ευρώ. Την αύξηση «προαναγγέλλει» και το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής πολιτικής μέσω του οποίου έγινε αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου για τα έσοδα από την άμεση φορολογία. Πλέον εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν από άμεσους φόρους 21,525 δις. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 20,415 δις. ευρώ. Η αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου οφείλεται και στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αλλά και στην εισφορά αλληλεγγύης.
  3. Τα πιστωτικά και τα μηδενικά εκκαθαριστικά θα είναι λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Σε καλύτερη θέση ωστόσο, αναμένεται να βρεθούν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς γι’ αυτούς φέτος, ο φορολογικός συντελεστής έχει μειωθεί από το 26% στο 22%. Όσοι μάλιστα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% είναι πολύ πιθανό να παραλάβουν φέτος πιστωτικό εκκαθαριστικό καθώς λόγω και των επαγγελματικών δαπανών που θα εμφανίσουν, το φορολογητέο εισόδημα που θα εμφανιστεί στη δήλωση, θα είναι τελικώς μικρότερο από αυτό επί του οποίου έχει γίνει η παρακράτηση φόρου.
Ενας μήνας προθεσμία για την κατάθεση των δηλώσεων
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων από τα περίπου 250.000 νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ΕΠΕ κλπ) που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι τεχνικές δυσκολίες αλλά και οι καθυστερήσεις στη συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τον προμηθευτή των ηλεκτρονικών εντύπων, οδήγησε στο φαινόμενο τα λογιστήρια των εταιρειών να έχουν φέτος στη διάθεσή τους κάτι λιγότερο από έναν μήνα για να ανταποκριθούν στη φορολογική τους υποχρέωση.

Από το υπουργείο Οικονομικών προς τον παρόν δεν μιλάνε καν για παράταση εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα ανοίξει την τελευταία στιγμή, ο χρόνος επαρκεί καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι περιορισμένος. Το μόνο θετικό φέτος για τις εταιρείες είναι ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης. Με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, εκπνέει με την ολοκλήρωση του επόμενου μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Δηλαδή στο τέλος Ιουλίου. Βέβαια, οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε έξι δόσεις (μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου) και όχι σε οκτώ όπως συνέβαινε μέχρι και πέρυσι. Η βεβαίωση για τα νομικά πρόσωπα, αναμένεται να είναι φέτος χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι λόγω της τεράστιας επιβάρυνσης που υπέστησαν πέρυσι τα νομικά πρόσωπα από την διαμόρφωση του συντελεστή παρακράτησης στο 100%.

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων και οι μεγάλοι χαμένοι

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων και οι μεγάλοι χαμένοι
Και τώρα τρέχουμε. Αυτό είναι, ή θα έπρεπε να είναι, το σύνθημα στο υπουργείο Εργασίας καθώς ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και ενώ έχουν «ξηλωθεί» βασικές διατάξεις του, δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που θα ανοίξουν τον δρόμο για την έκδοση περισσότερων από 60.000 συντάξεων, που εκκρεμούν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά.
Παράλληλα, εκκρεμεί η έκδοση χιλιάδων συντάξεων από το παρελθόν, ενώ πρέπει να ξεκινήσει και ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, προκειμένου έως το τέλος του τρέχοντος έτους να βγουν οι «προσωπικές διαφορές» οι οποίες θα κοπούν, κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους, από το 2019.
Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του 2017 εκδίδονται με το... σταγονόμετρο οι νέες συντάξεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή των συντάξεων που βρίσκονται ακόμη και για χρόνια σε αναμονή, αλλά και 859 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Στο υπουργείο Εργασίας έχει σημάνει συναγερμός καθώς εκτιμάται ότι συνολικά πάνω από 315.000 συντάξεις, κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, περιμένουν στην ουρά για πληρωμή. Μόνο στον ΕΦΚΑ εκκρεμούν από όλα τα πρώην Ταμεία κύριας ασφάλισης περίπου 135.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη. Από αυτές, οι περίπου 60.000 με 65.000 αφορούν στον νέο τρόπο υπολογισμού που ισχύει με το νόμο Κατρούγκαλου.
Τα στοιχεία του Ήλιος για τους προηγούμενους μήνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Ενώ το διάστημα Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016, κατά μέσο όρο, εκδίδονταν οριστικές και προσωρινές νέες συντάξεις της τάξης των 14.000 (13.808 τον Οκτώβριο, 14.196 το Νοέμβριο και 13.833 συντάξεις τον Δεκέμβριο), τον Ιανουάριο του 2017 εκδόθηκαν 13.299 και τον Φεβρουάριο μόλις 11.941 οριστικές και προσωρινές συντάξεις.

Το λογισμικό

«Κλειδί» στις διαδικασίες θεωρείται η μετατροπή του λογισμικού του ΕΦΚΑ, ώστε να μπορεί να κάνει χρήση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, που αντικατέστησε τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών που θα εφαρμοστεί μετά το 2020. Μετά από συνεχείς συσκέψεις και διεργασίες, εντός της εβδομάδας αναμένεται και η έκδοση των τελευταίων αλλά καίριων εγκυκλίων και αποφάσεων, που αφορούν σημαντικές πτυχές του ασφαλιστικού και που η έλλειψή τους καθιστούν αδύνατη την έκδοση των συντάξεων.
Μεταξύ αυτών είναι οι αποφάσεις για τον τρόπο αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση ή πολύ περισσότερο διαδοχική ασφάλιση, αλλά και η εγκύκλιος για τις αναπηρικές συντάξεις.

Οι νέες συντάξεις

Ενδεικτικό της καθυστέρησης στην έκδοση των απαιτούμενων εγκυκλίων του υπουργείου Εργασίας είναι ότι ο ΕΦΚΑ εξέδωσε μόλις πριν από μία εβδομάδα την εγκύκλιο που «ξεκλειδώνει» τον υπολογισμό των νέων συντάξεων. Συνολικά, εκτιμάται ότι αφορά περίπου 200.000 ασφαλισμένους που είτε κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου (από 13/5/2016), είτε θα καταθέσουν αιτήσεις έως τις 31/12/2020, που θα ισχύει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Οι πρώτες συντάξεις με τον νέο αυτό τρόπο υπολογισμού αναμένεται να εκδοθούν τον προσεχή Ιούνιο. Οι απώλειες σε σχέση με τα ποσά που θα έπαιρναν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου ενδέχεται να φθάσουν και το 30%, κυρίως για δημόσιους υπαλλήλους που έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας και ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, ασφαλισμένους στο πρ. ΤΕΒΕ σε μέσες και υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών και του ΤΣΑΥ, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, καθώς και ασφαλισμένους του ΙΚΑ με υψηλές, άνω των 1.500 ευρώ, αποδοχές.
Ειδικά για όσους συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος του 2018, ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει μεταβατικό στάδιο στις μειώσεις. Ό,τι κερδίσουν όμως στο μεσοδιάστημα, θα χάσουν το 2019, όταν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος Αχτσιόγλου. Συγκεκριμένα, βάσει του νόμου του 2016, όσοι θα έχαναν πάνω από 20% θα είχαν σημαντικές βελτιώσεις. Δηλαδή, όσοι κατέθεσαν αίτηση το β’ εξάμηνο του 2016 δικαιούνται το 50% της διαφοράς αυτής, όσοι καταθέσουν αίτηση εντός του 2017 θα χάσουν το 33% και όσοι αποχωρήσουν του χρόνου, το 25%. Ο νέος νόμος ξεκαθαρίζει ότι τελικά οι προσωπικές διαφορές θα κοπούν την 1η/1/2019 σε όλους.

Μαχαίρι και στις παλαιές συντάξεις

Εφόσον ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, οι παλαιές συντάξεις θα κοπούν, εφόσον διαπιστωθούν «προσωπικές διαφορές» από τον Ιανουάριο του 2019. Μεσοσταθμικά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι μειώσεις των συντάξεων θα ανέλθουν στο 15%. Ο νόμος ορίζει ανώτατο πλαφόν μειώσεων σε κύρια και επικουρική σύνταξη το 18%, συνυπολογίζοντας μάλιστα και τις μειώσεις των επικουρικών που έγιναν το καλοκαίρι του 2016. Μένει να εξακριβωθεί εάν θα υπολογίζεται ή όχι η κατάργηση των επιδομάτων που εκτιμάται ότι λαμβάνουν πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στο σύνολο των αποδοχών από συντάξεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χαθούν κατά μέσο όρο περίπου 180 με 185 ευρώ τον μήνα.
Περίπου 650.000 συνταξιούχοι εκτιμάται ότι θα χάσουν τόσο από την περικοπή των προσωπικών διαφορών, όσο και από την κατάργηση των επιδομάτων.
Από τους περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχους που θα χάσουν από την περικοπή της προσωπικής τους διαφορά, περίπου 450.000 εκτιμάται ότι θα δουν τη σύνταξή τους να κόβεται κατά 18%, αγγίζοντας το πλαφόν προστασίας που θέτει ο νόμος.
Μεταξύ αυτών είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως ένστολοι, γιατροί και όσοι έχουν από 30 και πάνω έτη υπηρεσίας, συνταξιούχοι δικηγόροι, γιατροί και φαρμακοποιοί, διπλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν τουλάχιστον μία σύνταξη από το δημόσιο, καθώς και συνταξιούχοι από το πρώην ΤΕΒΕ αλλά και μητέρες ανηλίκων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ.
Περίπου 200.000 συνταξιούχοι θα υποστούν μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις, καθώς ο νόμος ορίζει ότι και γι' αυτές κόβεται η προσωπική διαφορά, τόσο ώστε να μη μειωθεί συνολικά η επικουρική πάνω από 18%. Το μέτρο κυρίως αφορά συνταξιούχους από τα πρ. ΕΤΕΑΜ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα), ΤΕΑΥΕΚ (εμπορουπάλληλοι) και ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες).
Από 35 έως 300 ευρώ ενδέχεται να χάσουν περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα. Περίπου οι 650.000 από αυτούς χάνουν ταυτόχρονα και από την προσωπική διαφορά, ενώ περί τις 250.000 χάνουν μόνο τα επιδόματα.

tweeter

Our Banner

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)