Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την αναγνώριση-εξαγορά πλασματικών ετών σε όλους τους φορείς


Εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ η εγκύκλιος για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης και τα νέα δεδομένα που ισχύουν πλέον για τους ασφαλισμένους

Ο νέος υπολογισμός για την εξαγορά πλασματικών ετών (παραδείγματα)

Μεταξύ άλλων θεμάτων, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχονται αλλαγές στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς των πλασματικών χρόνων ασφάλισης. Γίνεται ειδική αναφορά στο ποιοι είναι οι αναγνωριζόμενοι και ποιοι οι πλασματικοί χρόνοι στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου για το Ασφαλιστικό, ποιοι δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων.
Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού με εξαγορά και υπάρχουν ξεχωριστά παραδείγματα για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδική αναφορά στην εγκύκλιο γίνεται για περιπτώσεις εκπτώσεων εάν γίνει εφάπαξ εξόφληση όπως επίσης και για τον τρόπο εξαγοράς πλασματικών ετών για περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης και στρατιωτικής υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα λογίζεται o χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλ. ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον  Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ο χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται ακόμη και αν οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16. 
Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011, του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992.
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραμένουν αμετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και επέρχεται αλλαγή μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή εισφοράς.
Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν. 3863/2010 και με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, καθώς και των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν.3996/2011, όπως απαριθμούνται λεπτομερώς στις εν λόγω διατάξεις, για την αναγνώριση των οποίων έχουν εφαρμογή οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων.
Αντίστοιχα, εξακολουθούν να ισχύουν και οι ειδικότερες οδηγίες οι σχετικές με τους πλασματικούς χρόνους, ως προς τον συνυπολογισμό ή όχι στο ανώτατο κατ’ έτος όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου της παρ.6 του αρ.40 του Ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης (ήτοι στα 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, στα 5 για το 2012, στα 6 για το 2013 και στα 7 για το έτος 2014 και εφεξής).
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, εξακολουθεί να είναι ισχυρός.

Τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους που αναφέρονται στην παρ.1γ του κοινοποιούμενου άρθρου 34 του Ν. 4387/2016, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αναγνώρισης πλην των πιο κάτω διαφοροποιήσεων:  - Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011. Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης. - Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας άρθρου 3 Ν. 1358/1983 από τους συνταξιούχους, και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος (παρ. 4 άρθρου 34 Ν. 4387/2016).
Κατά τα λοιπά, ως προς το πεδίο εφαρμογής εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς.

 Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 13/5/2016. Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις, και θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους προϋφιστάμενους φορείς. 
Αναγνωρίσεις χρόνων βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι 12/5/2016, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης των χρόνων των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011 εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικότερα, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων μισθωτών προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εξαγοραζόμενου χρόνου μεταβληθούν τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος εξαγοράς όπως αυτό υπολογίστηκε με βάση την αρχική ημερομηνία της αναγνώρισης.  Παραδείγματα: 1. Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠΟΤΕ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου – 17,70% εργοδότη). 2. Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠΔΕΗ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (5,84% ασφαλισμένου – 17,67% εργοδότη).  Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται, ανεξαρτήτως εάν έχει διακοπεί ή όχι η απασχόληση, με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης
εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 5 και 38 του Ν.4387/16 όπως ισχύει κατά περίπτωση.   Εφόσον κατά τον μήνα αυτό η ασφάλιση δεν αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση (μειωμένη ή και εκ περιτροπής), ανάγεται σε πλήρη ασφάλιση κατά περίπτωση. (Συν/να: Παράρτημα 1)  Οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται για το διάστημα έως και 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α της παρ.2 του άρθρου 94 του Ν.4461/17 κατά τη μεταβολή του μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  (Συν/να: Παράρτημα 2)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.  
  Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017.
Η εισφορά μισθωτού – εργαζόμενου παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του ίδιου φορέα κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου.    Παράδειγμα:  Μισθωτός – εργαζόμενος παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του ίδιου φορέα (ασφαλιστέες αποδοχές 600€ +300€), κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου, ήτοι επί 900€. 
Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 έως και 31/12/2016 το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών – όπου προβλεπόταν το ανώτατο όριο – για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη είναι αυτό που ίσχυε κατά ασφαλιστικό φορέα και κατά κατηγορία μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου φορέα.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν.4445/2016, όπως αυτό ισχύει, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1δ) του άρθρου 34 Ν. 4387/2016 η εισφορά της εξαγοράς πλασματικών χρόνων των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων (δηλ. των ασφαλισμένων των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΝΤΠ και των προσώπων της αρ. Φ11321/59554/2170/22-122016 Υ.Α. – ΦΕΚ τ.Β΄4569 - εγκύκλιος 11/2017), καθώς και όσων υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων πρώην ΟΓΑ στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρου 40 του Ν. 4387/2016), υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 98 και 40 του Ν. 4387/16.
Αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι και 12/5/2016

Αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς νομοθεσία.
Αιτήσεις υποβληθείσες από 13/5/2016 έως και 31/12/2016

Ενεργοί ασφαλισμένοι Η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό  φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).

Ασφαλισμένοι σε διακοπή • Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2015 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους
επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ). • Για όσους έχουν διακόψει από 1.1.2016 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).

Αιτήσεις υποβληθείσες από 1/1/2017 και εφεξής

Ενεργοί ασφαλισμένοι Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των  εισοδημάτων  του προηγούμενου έτους.

Ασφαλισμένοι σε διακοπή  •  Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2015 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ). • Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2016 έως 31/12/2016 η  εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015). • Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2107 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των  εισοδημάτων  του προηγούμενου έτους.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η ανώτατη μηνιαία βάση εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς πλασματικών χρόνων ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ  ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017.  
 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η κατώτατη μηνιαία βάση ασφαλιστέου εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό εισφοράς εξαγοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού  εισφοράς ανέρχεται σήμερα σε 410,26€ (586,08 X70%). Εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές βάσει των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ασφαλισμένοι πρώην ΟΓΑ, αλλά το προηγούμενο έτος κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί, η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016, δηλαδή επί της προβλεπόμενης από τα ανωτέρω άρθρα ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 410,26€ για τους πρώην ΟΓΑ).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

Εφάπαξ, μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4425/2016). Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.

Παραδείγματα:

- Εξαγορά 10 μηνών (π.χ. κενό χρονικό διάστημα): Δεν προβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 12 μηνών ( π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 1 έτους και 6 μηνών (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 3 ετών και 9 μηνών  (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 6% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (Τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη της παρ.4 εδ. γ΄ του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ &  ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης (13/5/2016), ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται πλέον σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως προς τον προσδιορισμό της καταβαλλόμενης εισφοράς εξαγοράς, καταργούμενου του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.   Επίσης, από 13/5/2016 καταργείται το άρθρο 3 του Ν. 1358/83 το οποίο έδινε τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στους συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.  Οι λοιπές προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1358/83 εξακολουθούν να ισχύουν.   πως ρητά ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 34 του Ν.4387/2016 από 13/5/2016 (ημερομηνία ισχύος του νόμου),  καταργείται το εδάφιο γ΄ της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, και από 01.01.2011 με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, ήτοι η έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού της εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής θητείας που δόθηκε σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2015 και εφεξής. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 Όπως αναφέραμε ανωτέρω συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς πλασματικών χρόνων, τροποποιημένες κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις.  Οι αποφάσεις θα εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία που προβλεπόταν από τις οδηγίες των εντασσόμενων φορέων.  Οι ενδιαφερόμενοι – ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλόγως του αιτούμενου προς αναγνώριση χρόνου εξαγοράς.  Από τις Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι αποφάσεις θα εκδίδονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μηχανογραφικά.   Οι λοιπές Υπηρεσίες των φορέων που εξυπηρετούν Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους θα χρησιμοποιούν ενιαία έντυπα αίτησης και απόφασης.   

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Χρόνοι αναγνώρισης με εξαγορά των προσώπων που μέχρι την 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου και των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 που παραμένουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημόσιου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα διευκρινιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  με νεώτερο έγγραφο.
Παραδείγματα
Γενικά Παραδείγματα Μισθωτών για υπολογισμό αποδοχών

 α) Απασχολούμενος ως υπάλληλος γραφείου με τελευταία απασχόληση 10/2011, μηνιαίο μισθό 700,00€ και πλήρη απασχόληση (όπως προκύπτει από τα στοιχεία ασφάλισης – σύμβαση) αιτείται αναγνώριση χρόνου σπουδών το 2016.

Υπολογισμός αποδοχών: 700,00€ (πλήρης απασχόληση)

Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 700,00 x 1,00771 (από πίνακα πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποχώρηση 2016, δείκτης προηγούμενου έτους απασχόλησης – 2010) προσαυξημένες αποδοχές που υπολογίζεται η αναγνώριση = 705,39€

 β) Απασχολούμενη καθαρίστρια γραφείων σε επιχείρηση με πενθήμερη απασχόληση, απασχολείται εκ περιτροπής τρείς ημέρες (με πλήρες ωράριο) την εβδομάδα, με τελευταία απασχόληση 10/2016 και μηνιαίες αποδοχές 380,00€ (όπως προκύπτει από τα στοιχεία ασφάλισης – σύμβαση) αιτείται αναγνώριση χρόνου εξαγοράς τέκνων το 2017.

 Υπολογισμός αποδοχών:  380,00€ x 40 (πλήρης απασχόληση) = 633,33€   24 ώρες  Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ.:  633,33€ x 1,00000 (από πίνακα πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποχώρηση 2017, δείκτης προηγούμενου έτους απασχόλησης – 2015) προσαυξημένες αποδοχές που υπολογίζεται η αναγνώριση = 633,33€
 
Β) Γενικά Παραδείγματα Μη Μισθωτών

 α) Ασφαλισμένος πρώην ΟΑΕΕ με ΚΦΑ 2015: 14.400,00€ και  μηνιαίο εισόδημα (μηνιαία βάση υπολογισμού) 1.200,00€ έχει υποβάλλει τον 9/2016 αίτηση για αναγνώριση 18 μηνών κενού χρόνου ασφάλισης. 
•Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης ανέρχεται σε:  (1.200,00€ x 20%) = 240,00€  •Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 18 μηνών θα είναι:  240,00€ x 18 = 4.320,00€

•Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα δικαιούται έκπτωσης 2% και θα καταβάλλει συνολικά:  [4.320,00€ - (4320,00€ x 2%)] = 4.233,60€     Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και στην περίπτωση που ο ανωτέρω ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης κάτω της 5ετίας.

β) Ασφαλισμένος πρώην ΟΓΑ με ΚΦΑ 2015: 3.600,00 € μηνιαίο εισόδημα: 300,00€ και μηνιαία βάση υπολογισμού: 410,26€ έχει υποβάλλει αίτηση τον 11/2016 για αναγνώριση 12 μηνών χρόνου παιδιού.  •Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης ανέρχεται σε:  (410,26€ x 14%) = 57,44 •Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 12 μηνών θα είναι:  57,44€ x 12 = 689,28€. • Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα δικαιούται έκπτωσης 2% και θα καταβάλλει συνολικά:  [689,28€ - (689,28€ x 2%)] = 675,49€.     Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της υπακτέας στο πρώην ΟΓΑ δραστηριότητας μέχρι 31/12/2014.

 γ) Ασφαλισμένος πρώην ΕΤΑΑ στον οποίο εφαρμόζεται η μείωση της εισφοράς του άρθρου 98 Ν. 4387/2016 με ΚΦΑ 2015: 18.000,00€ και  μηνιαίο εισόδημα (μηνιαία βάση υπολογισμού) 1.500,00€ έχει υποβάλλει τον 10/2016 αίτηση για αναγνώριση 10 μηνών χρόνου σπουδών.   •Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης χωρίς τη μείωση ανέρχεται σε:  (1.500,00€ x 20%) = 300,00€.  •Η μείωση που προκύπτει για τον Κλάδο Σύνταξης από την εφαρμογή του άρθρου 98 Ν. 4387/16  είναι: 88,89€ •Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 10 μηνών χρόνου σπουδών θα είναι: (300,00-88,89) x 10 = 2.111,10€ • Εάν επιλέξει να εξοφλήσει σε δόσεις θα καταβάλλει για κάθε δόση (10 δόσεις συνολικά):  2.111,10€:10=211,11€ ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί εφάπαξ καταβολής δεν παρέχεται η έκπτωση 2%.
Αξιολόγηση:0
Ολοκληρη η εγκύκλιο, παρακάτω :

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Η προθεσμία για φυσικά και νομικά πρόσωπα παρατείνεται έως τις 17 Ιουλίου μετά την «απροθυμία» των φορολογούμενων να τις υποβάλλουν - Παραμένει ως καταληκτική προθεσμία πληρωμής της Α' δόσης η 31/7

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε και επισήμως πλέον η παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που έληγε αύριο. Η παράταση ήταν πρακτικά επιβεβλημένη με δεδομένο ότι σήμερα, μία μόλις μέρα πριν την λήξη του περιθωρίου της 30ης Ιουνίου εκκρεμούσαν 1,2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις. Πάντως, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.


Η απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου προβλέπει ότι:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017. 


2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημο- σίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υπο- βολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017. 

Αναδρομικό χαράτσι σε 57.000 ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΕΦΚΑ !!!!

Αναδρομικό χαράτσι σε 57.000 ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΕΦΚΑ

Οι ασφαλισμένοι είναι τα μεγάλα θύματα του χάους, που εξακολουθεί να επικρατεί στον ΕΦΚΑ, καθώς 57.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά εισφορές.
Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία του Τύπου», οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν διπλές εισφορές κάθε μήνα, για το επόμενο τετράμηνο, είτε επειδή δεν καταχωρήθηκαν οι μεταβολές των στοιχείων τους είτε επειδή δεν τους εστάλησαν εγκαίρως τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών τους. Κάτι ωστόσο που δεν έγινε με δική τους υπαιτιότητα, όπως παραδέχεται και ο ΕΦΚΑ.
Η αρχή θα γίνει με την αποπληρωμή του Μαΐου, όπως τονίζει η εφημερίδα, Υψηλόβαθμος παράγοντας του ΕΦΚΑ, που μίλησε στην «Ελευθερία του Τύπου», ανέφερε ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει θίγουν τους ασφαλισμένους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, και σίγουρα δυσκολεύονται να καταβάλουν ακόμα και τις βασικές τους εισφορές.
Το θέμα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, συζητήθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

tweeter

Our Banner

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)