Στο πάγο μπαίνουν τουλάχιστον 30.000 εφάπαξ καθώς η νέα λίστα αναμονής που έχει δημιουργηθεί στα Ταμεία Πρόνοιας δημιουργεί «έμφραγμα» στις πληρωμές.
Τα ταμεία δεν έχουν ακόμα στα χέρια τους τον συντελεστή βιωσιμότητας που καθορίζει τα ποσά που δικαιούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2013...
και επηρεάζονται από το νέο μαθηματικό τύπο, με αποτέλεσμα να μη βγάζουν καμία νέα απόφαση για πληρωμή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» εάν πληρωθούν τώρα όλες οι αιτήσεις τότε το βοήθημα θα πέσει κατακόρυφα, ίσως και στο 50%, ενώ αν οι πληρωμές γίνουν σταδιακά, τότε οι μειώσεις θα είναι μεν μικρότερες, αλλά οι πληρωμές θα πάνε πίσω κατά 2 ως και 4 χρόνια για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. 
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα στη λίστα αναμονής βρίσκονται αυτή τη στιγμή:
  • 29.000 νέες αιτήσεις απονομής εφάπαξ που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Πρόνοιας του Δημοσίου (ΤΠΔΥ) εκ των οποίων οι 22.000 προέρχονται από συνταξιοδοτηθέντες του στενού δημόσιου τομέα και άλλες 7.000 από τους δήμους και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ΤΠΔΥ.
  • 1.000 νέες αιτήσεις απονομής εφάπαξ που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Πρόνοιας του Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).
  • 800 νέες αιτήσεις απονομής εφάπαξ που εκκρεμούν στον Λογαριασμό Πρόνοιας του ΙΚΑ από συνταξιοδοτηθέντες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, των Νοσοκομείων και άλλων οργανισμών (ΝΠΔΔ) του Δημοσίου.