Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Φορολογικός Οδηγός:Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Οι δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων προσδιορίζονται πλέον με αντικειμενικά δεδομένα και όχι με τεκμαρτό τρόπο. Με βάση τις νέες ισχύουσες διατάξεις το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αντικειμενικές δαπάνες:
Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως: - μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά τ.μ. - από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ.μ. - από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ.μ. - από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ.μ. - από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 300 ευρώ ανά τ.μ. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας, έχουν ορισθεί τα τριάντα ευρώ (30) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.800) έως τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (4.999) το τετραγωνικό μέτρο, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Με βάση το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης αυτής όταν υπάρχει μονοκατοικία όλα τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εκκίνησης. Περαιτέρω, με την περίπτωση β΄ αντιμετωπίζεται η δαπάνη όταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται το ήμισυ της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με το βοηθητικό χώρο της. Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση. Επίσης, προκειμένου για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, σε τρεις μήνες το έτος. Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Για μονοκατοικία με επιφάνεια κύριων χώρων 120τ.μ., βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης τρεις χιλιάδες ευρώ (3000), η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: Για τα πρώτα 80 τ.μ., 80 Χ 30=2400 € Για τα επόμενα 40 τ.μ., 40 Χ 50=2000€ Για τους βοηθητικούς χώρους 20 Χ 30=600€ ΣΥΝΟΛΟ: 2400+2000+600=5000€ 5000 Χ 1,40=7000€ (προσαύξηση λόγω τιμής ζώνης) 7000 Χ 1,20=8400 € (προσαύξηση λόγω μονοκατοικίας) Συνολική αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης: 8400€. Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. Με βάση την περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., η αντικειμενική δαπάνη ορίζεται ως εξής: α) Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε. σε τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000), β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται τριακόσια ευρώ (300) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά, γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται πεντακόσια ευρώ (500) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται επτακόσια ευρώ (700) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά. Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και τα αυτοκίνητα τύπου jeep. Mε βάση το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη). Επισημαίνεται ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπονται μειώσεις της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον Ο.Δ.Δ.Υ., για αυτοκίνητα που ανήκουν στην κυριότητα φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη και αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα έτη και αποκτά αποκλειστικά εισόδημα από συντάξεις ή από ιδιοκατοίκηση, καθώς και για αυτοκίνητα που εισάγονται από την αλλοδαπή με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Αναφορικά με τον τρόπο λογισμού της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για τις περιπτώσεις εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, αστικών, κοινωνιών, κοινοπραξιών), αλλοδαπών νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα, για την περίπτωση όπου ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κάτοχοι και άλλων επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων, για την περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο κατέχει επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο, για την περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του έτους, για τις περιπτώσεις ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής, εικονικής μεταβίβασης ή κτήσης και πραγματικής συγκυριότητας αυτοκινήτου από περισσότερα πρόσωπα, για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που χρησιμοποιούν για το σκοπό τους περισσότερα αυτοκίνητα και για τις περιπτώσεις αυτοκινήτων μικτής χρήσης και αυτοκινήτων τύπου JEEP, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ίσχυαν και με τις αντικατασταθείσες διατάξεις.

Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων
Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης δ’ για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. Δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου κλπ. Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ε’, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

Δαπάνες σκαφών αναψυχής.
Σε ό,τι αφορά τα σκάφη αναψυχής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσής τους με τις νέες διατάξεις, ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ ως εξής: α) Προκειμένου για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000). Για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000). β) Προκειμένου για μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, στο ποσό των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000). Για τα ίδια σκάφη άνω των επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, προστίθενται πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) ανά επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των δώδεκα (12) μέτρων και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα, προστίθενται δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των δεκαπέντε (15) μέτρων και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα, προστίθενται δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα, προστίθενται είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Τέλος, για σκάφη πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα, προστίθενται τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000) για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους. Επίσης, τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.

Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων.
Με την περίπτωση ζ’ της παρ.1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ ορίζεται η αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν ως εξής: α) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. γ) Για αεροσκάφη αεροπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Τα πιο πάνω ποσά δεν μειώνονται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας σχετικής πρόβλεψης στο νόμο.

Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης. Με την περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 οι δεξαμενές κολύμβησης εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Η δαπάνη αυτή ορίζεται κλιμακωτά ως εξής: Σε εκατό ευρώ (100) το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και σε διακόσια ευρώ (200) το τετραγωνικό μέτρο, για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη αφού ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο. Τέλος, με την περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 θα λαμβάνεται υπόψη κάθε χρόνο εκτός των προαναφερομένων τεκμηρίων και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Διευκρινίζεται ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται η προσαύξηση που επιβάλλονταν με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις στη συνολική ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, όταν τα περιουσιακά στοιχεία που την προσδιόριζαν ήταν περισσότερα από δύο.
Όσα αναφέρθηκαν για όλες τις πιο πάνω δαπάνες έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.3842/2010, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και μετά.
Με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 16 του ΚΦΕ προβλέπεται ότι το ετήσιο συνολικό
ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) είναι φυλακισμένοι, γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική, δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας, ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές, στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. Στις πιο πάνω ακαι ε’ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

O Ιμάμης (ανέκδοτο)

- Ιμάμη θέλω να παντρευτώ τέταρτη γυναίκα, επιτρέπετε?
- Ναι τέκνο μου επιτρέπετε είναι γραμμένο στο Κοράνι ότι ο άντρας μπορεί να έχει μέχρις 4 γυναίκες.
- Θα ήθελα να κάνουμε από κοινού το γλέντι, να είμαστε όλοι μαζί άντρες και γυναίκες. Μπορεί να γίνει αυτό?
- Όχι τέκνο γιατί πάνω στην διασκέδαση μπορεί να παρασυρθείτε και να χορέψετε άντρες γυναίκες μαζί και δεν κάνει!
- Μάλιστα. Μετά το γάμο μπορώ να κάνω σεξ με τις γυναίκες μου, και με τις τέσσερις ταυτόχρονα;
- Ναι τέκνο μου άλλωστε θα είναι πλέον όλες γυναίκες σου και μπορείς να κάνεις ότι θέλεις με αυτές.
- Μπορούμε να κάνουμε διάφορες στάσεις του σεξ; ξαπλωτά αλλά και στα όρθια;
- Όχι τέκνο μου! Μόνο ξαπλωτά, αν είστε όρθιοι μπορεί να παρασυρθείτε και να χορέψετε!

Στα... χαρακώματα για την εργασία αποστράτων


ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ» ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Για διάκριση σε βάρος τους μιλούν οι στρατιωτικοί και φέρνουν για παράδειγμα, τη διαφορετική μεταχείριση των πιλότων της Ολυμπιακής από της πολεμικής Αεροπορίας

Με «όπλο» τα πληκτρολόγια των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών, οι απόστρατοι απαντούν στην κυβέρνηση, καθώς βλέπουν άλλη μία δυσμενή αλλαγή να έρχεται στη ζωή τους και μάλιστα μέσω δημόσιας διαβούλευσης για το «Άρθρο 44» στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά την Απασχόληση Συνταξιούχων.

Το άρθρο 44, όπως είναι γνωστό, αφορά την... αναστολή της καταβολής των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, καθώς πολλοί απόστρατοι θυμίζουν πως η πρώτη «περιοριστική» πολιτική σε βάρος των αποστράτων ήρθε μέσα από το ίδιο το υπουργείο Άμυνας, που εξεδήλωσε από νωρίς την πρόθεσή του να απαγορέψει την απασχόλησή τους σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο προϊόντα ή υπηρεσίες που απευθύνονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάντως, ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος είχε δηλώσει στις 14 Ιουλίου του 2010 πως «Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 διέπονται από το ισχύον σήμερα καθεστώς ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και ως προς το χρόνο καταβολής της σύνταξης. Αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 υπάγονται στο νέο καθεστώς. Όμως, τα ηλικιακά όρια για τους στρατιωτικούς προσδιορίζονται με βάση τα 35 χρόνια πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Άρα, για κάποιον ο οποίος εισέρχεται στις παραγωγικές σχολές, το κρίσιμο έτος είναι το 53ο και στον κορμό του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Κώδικα Συντάξεως των δημοσίων υπαλλήλων έχουν μειωθεί τα έτη για τους στρατιωτικούς στη διάταξη αυτή. Στη διάταξη, δηλαδή, που θέτει ένα ηλικιακό όριο για τη δυνατότητα να παίρνεις τη σύνταξή σου έχοντας και δεύτερη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα εάν κάποιοι έχουν βγει σε πολύ μικρή ηλικία, για κάποιο λόγο, στη σύνταξη και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, δεν μας το έχουν θέσει το πρόβλημα αυτό. Αν το θέσουν, θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, γιατί έχουμε λάβει μέριμνα για τους στρατιωτικούς και για τις ηλικίες των στρατιωτικών».

«Φωτιά» στην ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα της «Ανοιχτής Διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/minlab/?p-=1849&cpage=1#comment-1191, τα σχόλια των αποστράτων, και όχι μόνο, δίνουν και παίρνουν βάζοντας έτσι οι ίδιοι τα καυτά ζητήματα που τους απασχολούν σε πρώτο πλάνο. Σταχυολογώντας, ξεχωρίζουμε την ερώτηση που βάζει επισκέπτης της ιστοσελίδας και αφορά στη διαφορετική μεταχείριση, για παράδειγμα, των πιλότων της Ο.Α. από της Π.Α. Όπως λέει: «Γιατί ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί (πολύ πριν από την ψήφιση του Νόμου) θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με την αναστολή της σύνταξής του ενώ ένας συνταξιούχος της Ολυμπιακής εξαιρείται από το Νόμο και έχει μόνο μείωση της σύνταξής του από 53 ετών και μετά. Πιστεύετε ότι ένας απόστρατος ο οποίος είναι 45 ετών είναι πολύ πιο πλούσιος ή ότι δεν έχει ανήλικα παιδιά και υποχρεώσεις;». Για διάκριση σε βάρος των στρατιωτικών κάνει λόγο και άλλο σχόλιο στη διαβούλευση που αναφέρει: «Στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, εκτός ελαχίστων ειδικοτήτων, απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του οποιαδήποτε άλλη εργασία. Σε περίπτωση, δε, που εργασθεί παρανόμως, κινδυνεύει με την ποινή της απόταξης, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα σε όσες εργασίες επιθυμούν και μπορούν να εργασθούν. Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς ο νομοθέτης είχε προβλέψει να άρει την αδικία που υφίσταται το παραπάνω προσωπικό, έστω και μετά την αποστρατεία του, ο νέος νόμος επιβάλει τη διάκριση αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η διάκριση, όμως, δεν σταματά εκεί. Εξισώνει, μετά από μια μικρή χαριστική περίοδο δύο ετών, εκείνους που ούτε καν φαντάζονταν την εξέλιξη αυτή, βασίζοντας τη ζωή τους, αλλά και της οικογένειάς τους, στη δυνατότητα που τους έδινε ο νόμος του κράτους μας να εργασθούν μετά τη συνταξιοδότηση τους, με εκείνους που αποστρατεύονται μετά την ψήφισή του».

Και «μαύρη» εργασία

Ανάμεσα στα σχόλια, υπάρχουν βέβαια και απόψεις υπέρ της αλλαγής, αφού όπως αναφέρει, για παράδειγμα, μία ανάρτηση: «Κανένας συνταξιούχος Δημοσίου να μην εργάζεται με καμία εξαίρεση. Αρκετά πια!», ενώ για το ίδιο θέμα ένας απόστρατος αναφέρει την προσωπική του εμπειρία και μάλιστα με αριθμούς. Όπως λέει: «Είμαι αυτοαπασχολούμενος στρατιωτικός (Οικονομολόγος), με έναρξη επαγγέλματος (ΙΑΝ. 10) προ της ισχύς του άρθρου 10 του Ν.3865/2010 και έχω το δικαίωμα εργασίας δίχως αναστολή σύνταξης, έως την 31-12-2012, ως μεταβατική περίοδο. Δεν θα αναφερθώ θεωρητικά στη διάταξη, αλλά με πραγματικά οικονομικά στοιχεία 1 έτους, τα οποία δείχνουν την αναγκαιότητα εξαίρεσης των αυτοαπασχολουμένων από τους περιορισμούς εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου: Ενοίκια επαγγελματικής στέγης: 4.400,00 €, ΦΠΑ: 2.000,00 €, ΟΑΕΕ: 2.000,00 €, ΦΕ κέρδους: σύμφωνα με την κλίμακα.
Σε περίπτωση ισχύος της διάταξης και μετά την 31-12-2012, θα προβώ είτε σε παύση του επαγγέλματος ή σε μαύρη εργασία και ως εκ τούτου το Ελληνικό Δημόσιο και η αγορά θα χάσει τα παραπάνω έσοδα»
, ενώ άλλος συμπληρώνει: «Το μόνο που θα πρέπει να απαγορεύεται είναι κάθε είδους απασχόληση με την οποία ο συνταξιούχος του Δημοσίου ή ο απόστρατος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του και τις επαφές του, αθέμιτα, για ίδιον όφελος, θα πρέπει να απαγορεύεται ο απόστρατος να δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών των Ε.Δ., ο εφοριακός να ασκεί τη λογιστική κ.ο.κ. Είναι παράλογο και αντισυνταγματικό να εμποδίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε πολίτη, με σκοπό να συμπληρώσει το εισόδημά του».

Πολλοί απόστρατοι, πάντως, έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια και για το μικρό διάστημα που κρατάει η διαβούλευση (από τις 28/3/2011 και ώρα 15.00 έως τις 7/4/2011 και ώρα 23.59), ενώ όσοι έχουν προλάβει να εκθέσουν τις θέσεις τους, συχνά εμμένουν και στην ανάγκη να υπάρξει μια άλλη ρύθμιση για όσους είναι αυτοαπασχολούμενοι και πολλές φορές και εργοδότες αρκετών υπαλλήλων. Αρκετοί συμπληρώνουν πως δεν είναι δυνατόν να αποστρατεύονται από την υπηρεσία και να «τιμωρούνται» και από πάνω γιατί θέλουν να... δουλέψουν!
http://staratalogia.blogspot.com/2011/04/blog-post_6832.html

Αεροπορική άσκηση ΝΑΤΟ: Τους “έλιωσαν” όλους τα ελληνικά μαχητικά!

Image

Αυτούς έπρεπε να είχαμε στην Λιβύη για να τελειώνουμε γρήγορα”.

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν σε ανώτερο αξιωματικό της Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), ο οποίος έμεινε άφωνος από τις επιτυχίες της 340 Μοίρας που συμμετείχε 2η/2011 Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος του Tactical Leadership Programme (TLP), που διεξήχθη στο αεροδρόμιο του Albacete της Ισπανίας.

Το αποτέλεσμα των Ελλήνων πιλότων και των αεροσκαφών τους ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό απέναντι στην “αφρόκρεμα” των δυτικών πιλότων και μαχητικών και γι’αυτό τον λόγο επανερχόμαστε (το θέμα καλύφθηκε από το defencenet.gr αρχικά στις 04/04):

Πρώτοι σε όλα οι Έλληνες! Σε αποστολές κρούσης αέρος-εδάφους, σε αποστολές αέρος-αέρος και σε επιβιωσιμότητα! Τους νίκησαν, επικρατώντας σε όλες τις αερομαχίες, καταστρέφορναςόλους χωρίς την παραμικρή ελληνική απώλεια!

Τέτοιες δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα, το να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι υπάρχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις που αποδεικνύουν συνέχεια ότι είμαστε πρώτοι στα πιο δύσκολα, έχει ξεχωριστή σημασία…

Και επειδή το μέγεθος της αξίας του νικητή την αποδίδει καλύτερα η αξία του ηττημένου, ιδού ποιές χώρες και ποιοι πιλότοι “έφαγαν σκόνη” από τους Έλληνες πιλότους: Οι ΗΠΑ με F-15E, η Γαλλία με Mirage 2000-5, η Ιταλία με EF-2000 Typhoon, η Πολωνία με αεροσκάφη F-16 Blk52+, η Δανία με F-16 MLU, , και Tornado και Τον ρόλο των αντίπαλων αεροσκαφών (Red Air) ανέλαβαν F-18 Hornet από την Ελβετία, Alpha Jet της Γαλλίας, EF-2000 Typhoon της Ισπανίας, F-15E των ΗΠΑ καθώς και δύο F-16 της 340Μ.

Συνολικά μεταστάθμευσαν από την 115ΠΜ της Σούδας, τέσσερα αεροσκάφη F-16 Blk52+, με έξι ιπταμένους και τριάντα τέσσερις τεχνικούς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO) καθώς και η εξοικείωση και συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύμφωνα με τα ΝΑΤΟϊκά πρότυπα και διαδικασίες.

Εκτελέστηκαν αποστολές εναέριας απαγόρευσης (AI: Aerial Interdiction), OCA, Slow Mover Protection/Attack, TST, αποστολές καταστροφής εχθρικής αεράμυνας (DEAD: Destruction of Enemy Air Defence), επιβολή Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσης (No Flying Zone), αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης (CAS: Combat Air Support), PR και έρευνα και διάσωση μάχης (CSAR) σε συνθήκες ημέρας και νύχτας.

Σε όλες τις αποστολές τα ελληνικά μαχητικά πρώτευσαν συνεχίζοντας την λαμπρή επίδοση σε ασκήσεις όπως η Red Flag κλπ.

Από 7 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2011 η 340Μ συμμετείχε στην 2η/2011 Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος του Tactical Leadership Programme (TLP), που διεξήχθη στο αεροδρόμιο του Albacete της Ισπανίας. Για το σκοπό αυτό, μεταστάθμευσαν από την 115ΠΜ τέσσερα αεροσκάφη F-16 Blk52+, με έξι Ιπταμένους και τριάντα τέσσερεις τεχνικούς.

Στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική σειρά συμμετείχαν εκτός της Ελλάδας: η Πολωνία με αεροσκάφη F-16 Blk52+, η Δανία με F-16 MLU, οι ΗΠΑ με F-15E, η Ιταλία με EF-2000 Typhoon και PA-200 Tornado και η Γαλλία με Mirage 2000-5. Τον ρόλο των αντίπαλων αεροσκαφών (Red Air) ανέλαβαν αεροσκάφη F-18 Hornet από την Ελβετία, Alpha Jet της Γαλλίας, EF-2000 Typhoon της Ισπανίας, F-15E των ΗΠΑ καθώς και δύο F-16 της 340Μ.

Image

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO) καθώς και η εξοικείωση και συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα και διαδικασίες. ¨οπως προαναφέραμε, εκτελέσθηκαν αποστολές AI, OCA, Slow Mover Protection/Attack, TST, DEAD, No Flying Zone, CAS, PR και CSAR ημέρας και νύχτας.

Image

Τα στελέχη της 340Μ επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματικό επίπεδο κατέκτησαν την πρώτη θέση, μεταξύ των συμμετεχόντων, σε αποστολές κρούσης (Strike) ενώ σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε βολές Αέρος-Αέρος με μηδενικές απώλειες από εχθρικά πυρά.

Image

Image

Image

Image

Image

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Της κοντής Βουλής


Γράφει ο Γιάννης Καλαμίτσης
«Ο ΑΠΡΙΛΗΣ είναι ο μήνας ο σκληρός, γεννώντας / μες απ' την πεθαμένη γη τις πασχαλιές, σμίγοντας / θύμηση κι επιθυμία, ταράζοντας / με τη βροχή της άνοιξης ρίζες οκνές». Αυτό έγραψε ο Τ. Σ. Ελιοτ στο ποίημα «Ερημη Χώρα». Κι εγώ, τώρα που μπήκε ο Απρίλιος, έχω μια στιχουργική διάθεση και θέλω να γράψω ένα λαϊκό τραγούδι - όπου «λαϊκό», είναι το τραγούδι που καταγράφει τους καημούς και τους πόνους του λαού!

Και γράφω για τον μεγαλύτερο καημό και πόνο του σημερινού Ελληνα:
το Μνημόνιο!

Πιάνω το μολύβι κι αρχίζω: «Ακούω για “Μνημόνια”, με πιάνουν τα δαιμόνια! Τα χρέη θα ’ναι αιώνια! Συμφέροντα υποχθόνια, θα με ποτίζουν κώνεια!»

Η λέξη-κλειδί είναι η λέξη «Μνημόνια». Αναφέρεται στον πληθυντικό επειδή ναι μεν έλεγαν για ένα Μνημόνιο, αλλά έχουν γίνει τόσες επικαιροποιήσεις, αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και υπέρ των δανειστών «βελτιώσεις», ώστε τα Μνημόνια να έχουν γίνει πολλά. Και θα δούμε να γίνονται κι άλλα. Ζωή να ’χουμε!

23 Απριλίου του 2010, ο Γιώργος μας πήγε να γιορτάσει την ονομαστική του στο Καστελόριζο και, εμπνευσθείς από το ειδυλλιακό τοπίο, μας ανακοίνωσε πως δεν τα βγάζουμε πέρα από μόνοι μας και θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από τον Μηχανισμό, που έκτοτε είναι γνωστός ως «τρόικα». Κι επειδή το γοργόν και χάριν έχει, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, στις 5 Μαΐου, το εκ περίπου 1.300 σελίδων κείμενο της Συμφωνίας, το έκτοτε αποκαλούμενο «Μνημόνιο», ήταν πανέτοιμο! Και πήγε στη Βουλή, όπου και ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ (με τρεις αποχές), τον ΛΑΟΣ και τη Θεοδώρα Μητσοτάκη - Μπακογιάννη - Κούβελου. Ελα, όμως, που όλοι αυτοί μαζί δεν φτάναν τους 180! Κι έχει σημασία αυτό, επειδή, όπως λένε οι γνωρίζοντες (και ειδικώς οι συνταγματολόγοι), μια τέτοια «Συμφωνία» θα έπρεπε, για να είναι συνταγματικά «νόμιμη», να έχει συγκεντρώσει υπέρ της τουλάχιστον 180 ψήφους.

Η απόφαση ήταν απόφαση μιας «Κοντής Βουλής»! Κι όπως αποδείχθηκε, της Κοντής Βουλής τής φταίνε οι τύχες… των Ελλήνων. Μια αντισυνταγματική ενέργεια στέλνει την ελληνική κοινωνία πίσω στο 1950!

Σε κάποιον άλλον Απρίλιο, η άρνηση σεβασμού των όσων όριζε το Σύνταγμα, μας έμαθε την λέξη «Χούντα». Σήμερα, την ίδια περιφρόνηση προς το Σύνταγμα, τη λέμε «Δημοκρατία»! Ρε, πώς αλλάζουν οι καιροί!

Το μόνο που δεν άλλαξε είναι το περιεχόμενο της Ακροτελεύτιας Διάταξης του Συντάγματος. που λέει πως: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».

Ακόμα κάθεσαι στον καναπέ;


Όταν η δημοκρατία υποτάχθηκε στο χρέοςΓια πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ντοκιμαντέρ με παραγωγό το θεατή.
Το DEBTOCRACY αναζητά τα αίτια της κρίσης χρέους και προτείνει λύσεις που αποκρύπτονται από την κυβέρνηση και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Το ντοκιμαντέρ θα διανέμεται δωρεάν από τα τέλη Μαρτίου χωρίς δικαιώματα χρήσης και αναμετάδοσης και θα υποτιτλιστεί σε τουλάχιστον τρεις γλώσσες.
Ο Αρης Χατζηστεφάνου και η Κατερίνα Κιτίδη μιλούν με οικονομολόγους, δημοσιογράφους και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο περιγράφοντας τα βήματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην παγίδα του χρέους- τη χρεοκρατία. Το DEBTOCRACY παρακολουθεί την πορεία χωρών όπως ο Ισημερινός, που δημιούργησαν Επιτροπές Λογιστικού Ελέγχου αλλά και την αντίστοιχη προσπάθεια που ξεκίνησε στην Ελλάδα.
Στο Debtocracy μιλούν, μεταξύ άλλων, οι ακαδημαϊκοί Ντέιβιντ Χάρβεϊ, Σαμίρ Αμίν, Κώστας Λαπαβίτσας και Ζεράρ Ντιμενίλ, ο φιλόσοφος Αλέν Μπαντιού, ο επικεφαλής της επιτροπής λογιστικού ελέγχου του Ισημερινού Ούγκο Αρίας, ο πρόεδρος του CADTM Ερίκ Τουσέν, ο Αργεντίνος σκηνοθέτης Φερνάντο Σολάνας, δημοσιογράφοι όπως o Άβι Λιούις (συγγραφέας/σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ The Take – Η κατάληψη) και ο Ζαν Κατρμέρ (Liberation). Ακόμη προσωπικότητες όπως ο Μανώλης Γλέζος και η αντιπρόεδρος του γερμανικού κόμματος Die Linke Ζάρα Βάγκενκνεχτ.
Τη μουσική επένδυση προσφέρει ο Γιάννης Αγγελάκας και επιστημονική επιμέλεια έχει ο δημοσιογράφος και οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης.
Την παραγωγή του DEBTOCRACY ανέλαβε η εταιρεία BitsnBytes. Το μοντάζ υπογράφει ο Άρης Τριανταφύλλου.
Σε αυτή την προσπάθειά ζητήσαμε τη βοήθειά σου. Οι δημιουργοί του DEBTOCRACY εργάστηκαν αφιλοκερδώς. Προκειμένου να αποφύγουμε κάθε είδους εξαρτήσεις απευθυνθήκαμε σε συνδικάτα και εργατικές ενώσεις. Κυρίως όμως απευθυνθήκαμε σε πολίτες που θέλουν να γίνουν συμπαραγωγοί.

Οι ανακαλύψεις του άνδρα και της γυναίκας

Ανακαλύψεις με χιούμορ και πικρές αλήθειες για την σχέση μεταξύ των αντρών και γυναικών .

Οι ανακαλύψεις του άνδρα και της γυναίκας

Ανακαλύψεις με χιούμορ και πικρές αλήθειες......

O άνδρας ανακάλυψε τα ΧΡΩΜΑΤΑ και ... δημιούργησε την ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ,

Η γυναίκα ανακάλυψε την ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ και ... δημιούργησε το ΜΑΚΙΓΙΑΖ

O άνδρας ανακάλυψε τις ΛΕΞΕΙΣ και .... δημιούργησε την ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Η γυναίκα ανακάλυψε την ΣΥΖΗΤΗΣΗ και ..... δημιούργησε το ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ.

O άνδρας ανακάλυψε το ΠΑΙΧΝΙΔΙκαι... δημιούργησε τα ΧΑΡΤΙΑ.

Η γυναίκα ανακάλυψε τα ΧΑΡΤΙΑ και....δημιούργησε τα TAROT.

Ο άνδρας ανακάλυψε την ΓΗ και...δημιούργησε την ΤΡΟΦΗ

Η γυναίκα ανακάλυψε την ΤΡΟΦΗ και ...δημιούργησε την ΔΙΑΙΤΑ.

O άνδρας ανακάλυψε τα ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ και....δημιούργησε την ΑΓΑΠΗ,

Η γυναίκα ανακάλυψε την ΑΓΑΠΗκαι.. δημιούργησε τον ΓΑΜΟ.

O άνδρας ανακάλυψε την ΓΥΝΑΙΚΑκαι ....δημιούργησε το ΣΕΞ.

Η γυναίκα ανακάλυψε το ΣΕΞ και ...δημιούργησε τον ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ.

O άνδρας ανακάλυψε το ΕΜΠΟΡΙΟ και...δημιούργησε το ΧΡΗΜΑ,

Η γυναίκα ανακάλυψε το ΧΡΗΜΑ και ...τα ΓΑ....ΣΕ ΟΛΑ !!!!!! ..

Με εκτίμηση στις γυναικες...

tweeter

Our Banner

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)